Вибір методу прогнозування

При виборі методу прогнозування треба враховувати два моменти:
1. Потрібно забезпечити повноту, точність і достовірність прогнозу.
2. Необхідно знизити витрати на розробку прогнозу.
Критеріями вибору є:
1. Особливості об’єкта прогнозування.
2. Цілі прогнозування.
3. Термін попередження.
4. Рівень управління, для якого розробляють прогноз.
Чотири класи задач прогнозування:
1. Стандартні завдання – в цьому випадку зміна фактора призводить до однозначного результату. Залежність між фактом і результатом можна виразити математичною формулою.
2. Структуровані завдання – при зміні фактора результат визначається однозначно або може змінюватися в вузькому інтервалі значень.
3. слабоструктурированное завдання – зміна фактора призводить до зміни результату в досить широкому інтервалі значень.
4. Неструктуровані завдання – зміна фактора може призводити до непередбачуваного результату.
Клас проблем залежить від особливостей об’єкта прогнозування, рівня управління та терміну попередження.
Чим вище рівень управління, тим нижче рівень структурованості завдання прогнозування. Чим вище інтервал прогнозування, тим нижче рівень структурованості завдання прогнозування.
Для стандартних завдань застосовують методи екстраполяції і трендові моделі. Для структурованих – трендові і економічні. Для слабоструктурованих – економетричні моделі і методи експертних оцінок. Для неструктурованих – методи експертних оцінок.

Посилання на основну публікацію