Валютний кошик: визначення

Валютний кошик – це умовний набір валют, який створюється для контролю над динамікою національної валюти на ринку, встановлення об’єктивного співвідношення курсів або створення міжнародної розрахункової одиниці, яка мінімізує валютні ризики в міжнародній торгівлі. Нині принцип валютного кошика використовується для прив’язки курсу рубля до долара і євро, а також при міжнародному кредитуванні нужденних країн.

В умовах кризи і нестабільності ринку сформувалося два типи валютних кошиків:

  1. • Бівалютний, що містить дві валюти, до яких доцільно прив’язати курс національних одиниць розрахунку
  2. • Мультивалютний, в складі якої використовується ряд валют, найбільш значущих на світовому ринку

Принципи формування валютного кошика

Необхідність використання такої складної форми конвертації пов’язана з нестабільністю деяких валют на ринку. Оцінка співвідношення вартості грошових одиниць різних держав дозволяє виявити об’єктивну купівельну спроможність валюти.

При розрахунках всю корзину прийнято приймати за 100% або одиницю, питома вага обсягу кожної валюти виражається в ній в процентному співвідношенні. Принцип вибору валют і їх кількості підпорядковується економічним принципам. У ряді випадків більшу питому вагу набуває валюта, яка найбільш широко використовується в міжнародних торговельних відносинах. Провідну роль в кошику може отримати і валюта країни, що має найбільшу частку в сукупному валовому продукті всіх держав.

Відсутність стабільності на світовому ринку створює необхідність і в регулярній коригуванні валютного кошика.

Європейська мультивалютний кошик

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк – організації, місія яких полягає в стабілізації ринку та недопущення катастрофічного обвалу економіки в кожній країні, тому що кожне коливання курсу тягне за собою серйозні наслідки на світовій фондовій біржі. Видача кредитів мають потребу, і повернення їх в казну вимагає виключення валютних ризиків. З цією метою була створена міжнародна одиниця розрахунків, що отримала назву спеціальні права запозичення або SDR (від англійського – Special Drowing Rights).

У валютний кошик, що визначає SDR, увійшли валюти держав, що мають найбільший відсоток участі в діяльності Міжнародного валютного фонду. Так, її структура включає долар США, японську ієну, британський фунт стерлінгів і євро. Запроваджена на підставі валютного кошика одиниця активно використовується не тільки в міжнародних розрахунках Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду, але і в міждержавних розрахунках і операціях світового ринку.

Зростання ролі деяких держав в світовій економіці і кризова ситуація в усьому світі привели до необхідності створення особливої, глобальної одиниці розрахунку – Wocu (World currency Unit), в основу якої лягла валютна корзина, складена відповідно до частки участі в світовій економіці країн «великої двадцятки».

Посилання на основну публікацію