Управління витратами

Планування, організація, мотивація, координація і контроль – загальноприйняті функції управління будь-яким об’єктом. Однак якщо говорити про витрати, то функції управління зручніше представити у вигляді циклу зі зворотним зв’язком:

У ролі ключової виступає функція оптимізації, тобто процес, в результаті якого змінюється виручка / прибуток / дохід, отримані на кожну витрачену гривню.

Інструменти управління витратами

Існує шість груп інструментів:

Інструменти, основною сферою застосування яких безпосередньо є управління витратами. До їх числа відносяться:

– Директ-костинг (Direct-costing)

Спочатку цей інструмент обліку і аналізу брав до уваги тільки прямі витрати, проте з часом трансформувався в систему, розраховувати собівартість на основі як прямих, так і змінних непрямих витрат.

– Стандарт-костинг (Standart-costing) / Нормативний облік

Тут описується не те, що сталося, а то, що має статися, має бути за планом. Через такий ракурс виявляються втрати та відхилення в прибутку компанії. Крім планування і аналізу діяльність підприємства, здійснюється і контроль.

– Розрахунок собівартості за видами діяльності (Activity based costing, ABC)

Система звертає свою увагу на процеси, що призводять до даного конкретного виду витрат. Даний інструмент вирішує завдання обліку, аналізу та оптимізації.

Інструменти, що знаходяться на стику декількох напрямків

Деякі типи аналізу можуть вирішувати завдання управління витратами і одночасно, наприклад, управління якістю.

Інструменти, засновані на концепції стратегічного управління витратами (Strategic cost management), розробленої Джоном Шанко і віджеєм Говіндароджаном.

Інструменти, що беруть початок в японській системі виробництва. Вони описані в японській Кайдзен і американської концепції бережливого виробництва. Одна з них – таргет-костинг.

– Таргет-костинг (Target-costing)

Тут у наявності нетипова взаємозалежність ціни, прибутку і собівартості. Якщо для традиційного підходу характерна формула Ціна = Собівартість + Прибуток, то для таргет-костинг – інша: Цільова собівартість = Цільова ціна – Цільовий прибуток.

Інструменти, модульно включають в себе управління витратами. Маються на увазі системи управління різними аспектами діяльності підприємства.

Загальнометодологічні інструменти, які використовуються в управлінні витратами. Такі інструменти можуть бути застосовні практично в самих різних сферах – в управлінні персоналом, маркетингу, логістики і т.д.). Це ABC- і XYZ-аналіз.

ABC- і XYZ-аналіз

Будуються на підставі принципу Парето, або 20/80. Результатом АВС аналізу є групування об’єктів за ступенем впливу на загальний результат, XYZ – у міру однорідності аналізованих параметрів.

Платежі кредиторам

Затягування платежів кредиторам до тих пір, поки вони не почнуть передбачених законом процедур стягнення боргу, може виявитися дорогим і контрпродуктивним. Наприклад, якщо податок не сплачено вчасно, податкова служба нараховує відсотки, які не можна списати на собівартість. Деякі постачальники використовують будь-яку можливість підняти зазначену в замовленні ціну, щоб компенсувати можливу затримку платежу. До того ж, якщо «довго який сплачує» клієнту раптом терміново потрібно товар або послуга, його прохання про допомогу, швидше за все, буде сприйнята без особливого ентузіазму.

Ефективне управління постачанням і кредиторською заборгованістю передбачає, що:

  • жодне замовлення не робиться без узгодження ціни. Про це часто забувають, особливо при термінових замовленнях, що дозволяє постачальнику самому призначити ціну, яку йому заплатять;
  • кожне замовлення належним чином санкціонований;
  • оплата належним чином санкціонована. Замовлення може бути виконаний, а платіж ще належить завізувати в підтвердження задовільної якості і термінів виконання;
  • з метою отримання вигоди від хорошої знижки проведена прискорена оплата. Вигода, отримана за рахунок використання переваг знижки за швидку оплату, може значно переважити процентні витрати по додатковому овердрафту;
  • при розміщенні великих замовлень отримані знижки за кількість, розмір яких вони будуть гнучко змінюватися в разі зменшення замовлення через недостатній попит. Деякі постачальники пропонують значні в процентному відношенні знижки за великі замовлення. Домовленість про гнучкий зміні ставок при скороченні обсягу замовлення дозволяє уникнути ризику утворення наднормативних запасів, якщо попит виявиться нижче очікуваного;
  • запланований термін кредиторської заборгованості в цілому дотримується. Наприклад, якщо плановий термін оплати – 60 днів, то це можна забезпечити диференційованим підходом до окремих кредиторам.

Накладні витрати

Поширеною причиною фінансових криз є нарощування накладних витрат в розрахунку на майбутні продажу, які приходять не так швидко, як очікувалося.

Посилання на основну публікацію