Традиційна модель економіки

Традиційна модель економіки – найдавніший тип систем, яка виникла одночасно з появою суспільства. Господарювання здійснюється на основі колективної або спільної общинної власності. Її основними характеристиками є:

  • Відсутність впливу держави та її органів.
  • Вирішення питань життя здійснюється старійшинами.
  • Розвинена на низькому рівні технологія виробництва.
  • Істотний вплив ручної праці на всі галузі економічної діяльності.
  • Несуттєва роль підприємництва.
  • У всій життєдіяльності суспільства переважають звичаї і традиції.
  • Релігія впливає на економічні рішення.

Головним економічним ресурсом традиційної економіки є земля. Вона становить основу господарювання. Феодалізм є форма розвитку традиційної економіки.

На даний момент традиційна система притаманна нерозвиненим країнам, які базують свою діяльність на відсталих технологіях з домінуванням ручної праці. Подібної системі властива багатоукладність процесів, що означає збереження традиційних форм господарювання (в першу чергу це стосується колективного управління та натурального перерозподілу виготовленого продукту).

У традиційній системі вагома частка ринку належить дрібнотоварного виробництва, представленому в формі численних ремісничих і селянських господарств. А ось підприємництво в подібних країнах розвинене слабо, що робить вплив іноземного капіталу вагомим. Суспільство живе за встановленими традиціями, які є основним гальмом економічного прогресу.

У традиційній системі активна роль дістається державі, яке більшу частину загального доходу направляє на підтримку наявної інфраструктури і допомогу найбіднішої прошарку населення.

Посилання на основну публікацію