Товарозабезпечення (товаропостачання)

Товарозабезпечення роздрібній торговельній мережі (РТС) – це процес доведення товарів до магазинів в кількості та асортименті, що відповідають попиту населення.
Вимоги до організації товаропостачання:
1. Планомірність – забезпечується шляхом планомірного забезпечення закупівельної роботи і завезення товару по найбільш раціональним графіками і маршрутами.
2. Ритмічність – полягає у рівномірній доставці товарів протягом кварталу, місяця, дня.
3. Економічність – зниження витрат, пов’язаних з доставкою в РТС.
Форми товаропостачання:
1. Транзитна – з промислових підприємств.
2. Складська – через склади.
Для забезпечення безперебійного товаропостачання торгові підприємства вступають у господарські взаємовідносини з постачальниками товарів. Господарські взаємовідносини оформляються договором поставки.

Договір поставки – письмова угода між постачальником і покупцем про те, що постачальник у встановлений термін зобов’язується відпускати певну кількість товару певного асортименту, а покупець – сплатити їх вартість.
У разі порушення умов договору обидві сторони несуть майнову відповідальність.

Головні умови договору: предмет поставки, строки поставки і ціна товару. Якщо відсутня хоча б одне умови – він не дійсний.
Договір укладається на певний термін. Якщо договір укладається між роздрібним торговельним підприємством (РТП) і промисловим торговим підприємством, то така угода називається – прямі господарські зв’язки.

Посилання на основну публікацію