Товариство власників нерухомості

Відповідно до Цивільного кодексу України товариством власників нерухомості визнається добровільне об’єднання власників нерухомого майна, створене ними для спільного володіння, користування і в установлених законом межах розпорядження майном (речами), в силу закону перебувають у їх спільній власності або в загальному користуванні, а також для досягнення інших цілей, передбачених законами.

У формі товариства власників нерухомості (ТВН) створюються все нові об’єднання власників:

  • приміщень в будівлі (в т. ч. в багатоквартирному будинку);
  • приміщень в декількох будівлях;
  • житлових будинків;
  • дачних будинків;
  • садівничих земельних ділянок;
  • городницьких земельних ділянок;
  • дачних земельних ділянок;
  • і т.п.

Таким чином, можна сказати, що товариство власників нерухомості – це нова організаційно – правова форма некомерційних організацій, що об’єднує власників будь-яких типів нерухомості: квартир, офісів, гаражів, дач, садів, городів і т. Д.

Основне завдання товариства – це виконання функції спільного використання нерухомих об’єктів.

Товариства власників нерухомості є некомерційними організаціями, вони мають право займатися лише тією діяльністю, яка передбачена в статуті. Цивільний кодекс України встановлює можливість здійснення підприємницької діяльності такими організаціями, однак це обумовлено двома моментами:

підприємницька діяльність повинна служити цілям, заради яких створено товариство;

при отриманні прибутку організація не має права розподіляти отриманий прибуток між учасниками організації.

При здійсненні підприємницької або іншої діяльності товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, члени товариства не несуть відповідальність за його боргами.

Права товариства власників нерухомості

Товариство власників нерухомості має право:

укладати договір управління нерухомістю та спільним майном, а також договори про зміст і ремонті спільного майна, про надання комунальних послуг та інші договори в інтересах членів товариства;

визначати кошторис доходів і витрат на рік, в тому числі необхідні витрати на утримання і ремонт загального майна, витрати на ремонтні та інші роботи, спеціальні внески і відрахування в резервний фонд, а також витрати на інші цілі, встановлені статутом товариства;

встановлювати на основі прийнятої кошторису доходів і витрат товариства на рік розміри платежів і внесків для кожного власника відповідно до його частки у праві спільної власності на спільне майно;

виконувати роботи для власників нерухомості і надавати їм послуги;

користуватися послугами, банками кредитами в порядку і на умовах, які передбачені законодавством;

передавати за договором матеріальні і грошові кошти особам, які виконують для товариства роботи і надають йому послуги;

продавати і передавати у тимчасове користування, обмінювати майно, що належить товариству.

У випадках якщо це не порушує права і законні інтереси власників нерухомості, товариство має право:

надавати в користування або обмежене користування частину загального майна;

в установленому порядку надбудовувати, перебудовувати частина загального майна;

отримувати в користування або отримувати або купувати у спільну часткову власність власників нерухомості земельні ділянки та інше майно;

здійснювати від імені та за рахунок власників нерухомості забудову на які належать власникам земельних ділянках;

укладати угоди і здійснювати інші відповідають цілям і завданням товариства дії.

У разі невиконання власниками нерухомості своїх обов’язків щодо участі в загальних витратах товариство в судовому порядку має право вимагати примусового відшкодування обов’язкових платежів і внесків.

Товариство може зажадати в судовому порядку повного відшкодування завданих йому збитків у результаті невиконання власниками нерухомості зобов’язань зі сплати обов’язкових платежів і внесків і оплату інших загальних витрат.

Обов’язки товариства власників нерухомості

Товариство зобов’язане:

забезпечувати виконання вимог, положень нормативних правових актів, а також статуту товариства;

укладати договори про зміст і ремонті спільного майна з власниками нерухомості, які не є членами товариства;

виконувати зобов’язання за договором;

забезпечувати належний санітарний та технічний стан спільного майна;

забезпечувати виконання всіма власниками нерухомості обов’язків по утриманню та ремонту спільного майна відповідно до їх частками у праві спільної власності на дане майно;

забезпечувати дотримання прав і законних інтересів власників нерухомості при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю;

вживати заходів, необхідних для запобігання або припинення дій третіх осіб, що утруднюють реалізацію прав володіння, користування і в установлених законодавством межах розпорядження власників нерухомості спільним майном або перешкоджають цьому;

представляти законні інтереси власників нерухомості, в тому числі у відносинах з третіми особами.

Посилання на основну публікацію