Типи господарських операцій

Баланс показує стан засобів і джерел на певну дату, на початок місяця, піврічний баланс і річний. Разом з тим, в організаціях щодня відбуваються множинні господарські операції. Будь-яка з цих операцій вносить зміни в стан засобів або джерел, а, отже, і в баланс. Наприклад, в магазин надходять товар і тара, за них проводиться оплата. Товар продають населенню, гроші перераховують на розрахунковий рахунок в банк. Такий рух називається господарською операцією. Все різноманіття господарських операцій в залежності від їх вплив на зміни статей балансу об’єднують в чотири типи:
1. Викликає зміни тільки в активі балансу: одна стаття збільшується, а інша зменшується на одну і ту ж суму, тобто змінюється поєднання господарських засобів або майна. Валюта балансу не змінюється. А + Х-Х = П (актив + господарська операція – господарська операція = пасив) До них відносяться надходження коштів з каси на розрахунковий рахунок, видача коштів їх каси підзвітним особам, відвантажена готова продукція покупцям.
2. Викликає зміни тільки в пасиві. А = П + Х-Х (актив = пасив + господарська операція – господарська операція) До них відносяться утримання прибуткового податку із зарплати, отримання кредиту та погашення заборгованості перед постачальником.
3. Викликає зміни в активі і пасиві балансу в бік збільшення. А + Х = П + Х (актив + господарська операція = пасив + господарська операція) До них відносяться надходження основних засобів, матеріалів від постачальників та інше.
4. Викликає зміни в активі і пасиві балансу в бік зменшення. А-Х = П-Х (актив – господарська операція = пасив – господарська операція) До них відносяться погашення з розрахункового рахунку кредиторської заборгованості, оплата постачальнику за отримані матеріали, виплата зарплати з каси.

Посилання на основну публікацію