Типи діапазону цін

Метою аналізу ринку є можливе отримання результатів, пов’язаних зі зміною цінового діапазону протягом певного часу. Сюди ж відноситься припущення про основне русі цін на товари. При цьому визначають три основних етапи розвитку ціни:

 • Точка входження в ринок – це початкова ціна за конкретної товарної позиції. Вона вважається низьким рівнем цінового діапазону, але з урахуванням можливого підвищення до її максимального рівня. Розрахунок робиться на отриманні максимального прибутку в майбутньому, а також на скорочення збитків;
 • Ступінь вилучення втрат – це ціна, яка дозволяє витягти збиткові товарні позиції, якщо спостерігається несприятлива зміна вартості товару;
 • Досягнення мети або точка закриття – це ціна, яка приносить прибуток при закритті позиції.

Фактори, що впливають на формування ціни

Основою для позиціонування вартості прийнято вважати поділ ринку за категоріями цін на окремі товари. Встановлення цінового діапазону на певний вид продукції виконується відповідно до концепції товарного позиціонування, що дозволяє визначити точність зазначеної ціни. При цьому акцент робиться на очікуваннях певної категорії споживачів. Кінцева вартість товару формується за рахунок впливу різних зовнішніх і внутрішніх факторів.

До зовнішніх відносяться:

 • Ступінь, характер попиту споживачів;
 • Ступінь прибутковості споживачів;
 • Купівельна спроможність, бажання в придбанні товару;
 • Конкурентна вартість;
 • Психологія покупців в ринковому сегменті;
 • Особливість концепції регулювання урядом ціноутворення;
 • Особливість податкової системи;
 • Ступінь інфляції в державі, на ринку;
 • Фінансовий стан держави;
 • Відповідність валютного курсу;
 • Політична обстановка і т. д.

До внутрішніх факторів належать:

 • Цінові та рекламні цілі;
 • Стратегії компаній;
 • Звернення, витрати на виробництво підприємств і т.д.

Для будь-якої компанії завжди залишаються актуальними ті питання, які визначають головну мету перебування підприємств на фінансовому ринку, тобто отримання прибутку.

Іншими словами, крім структурних графіків, математичних розрахунків, компанії використовують всілякі концептуальні підходи, що застосовуються до основної стратегії торгівлі для отримання прибутку.

Посилання на основну публікацію