Тимчасові цикли оборотного капіталу

Для характеристики оборотного капіталу використовують такі показники:
1. Виробничий цикл – проміжок часу між надходженням матеріалів на склад і відвантаженням готової продукції. Протягом виробничого циклу оборотний капітал приймає матеріальний вид.
ПЦ = ПОМ (період обороту матеріалів) + ПОНЗП (період обороту незавершеного виробництва) + ПОГП (період обороту готової продукції)
ПОМ = середній залишок матеріалів / виручка або собівартість * 360
Середній залишок матеріалів розраховується за формулою середньої хронологічної.
2. Операційний цикл – проміжок між надходженням матеріалів на склад і оплатою готової продукції.
ОЦ = ПЦ + ПОдз (період обороту дебіторської заборгованості)
Дебіторська заборгованість буде негативною, якщо отримані аванси.
ПОдз = середній залишок дебіторської заборгованості / виручка або собівартість * 360
ПОдз – приблизний показник. Він дає спотворені дані при зміні кредитної політики підприємства, тобто при зміні умов оплати і відвантаження.
3. Фінансовий цикл – час між оплатою матеріалів та оплатою готової продукції. Є операційним, якщо є кредиторська заборгованість. Розраховується в днях, місяцях.
ФЦ = ПЦ + ПОдз – ПОКЗ
ПОКЗ – період обороту кредиторської заборгованості.
ПОКЗ = середній залишок кредиторської заборгованості / виручка або собівартість * 360
Завданням фінансової служби є зниження тимчасових циклів оборотного капіталу. Це призводить до зниження величини капіталу, інвестованого в бізнес. При цьому віддача на капітал підвищується.
Фактори, що впливають на скорочення фінансового циклу:
1. Внутрішні – заходи, що знижують тривалість всіх складових ПЦ. Фінансисти можуть запропонувати скорочення тривалості виробництва шляхом відмови від виготовлення будь-якої комплектуючої і замовлення її на стороні (аутсорсинг). Передача на аутсорсинг часто підвищує ефективність, але одночасно підвищує ризики підприємства.
2. Зовнішні – скорочення дебіторської заборгованості та збільшення кредиторської заборгованості до оптимальних розмірів.

Посилання на основну публікацію