Технологія регіонального програмування

Технологія регіонального програмування сформувалася шляхом узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду програмування.
Етапи регіонального програмування:
1. Вибір об’єкта програми:
– Об’єкт повинен забезпечувати перелом траєкторії розвитку системи;
– Об’єкт повинен являти собою стратегічний пріоритет для держави або регіону;
– Програма не повинна бути занадто широкою (не повинна охоплювати всю галузь) або занадто вузькою.
2. Побудова дерева цілей – визначення генеральної мети програми, а так само забезпечують її цілей першого і другого рівня. При цьому, цілі більш високого рівня розраховані на більш тривалий термін і мають узагальнене формулювання. Цілі низького рівня конкретні, розраховані на досить короткий термін. Формулювання кожної мети повинна відповідати вимогам:
– Досяжність;
– Конкретність, тобто: мета повинна вказувати очікуваний результат і термін його досягнення;
– Вимірність, тобто: мета повинна припускати можливість оцінки «чи була ціль досягнута»;
– Узгодженість цілей між собою.
3. Структуризація програми – виділення окремих підпрограм, блоків проектів і окремих проектів. Проект – елементарна частина програми. Структуризація включає в себе:
– Виділення пріоритетності проектів і визначення термінів їх виконання;
– Визначення заходів щодо виконання проектів, підпрограм і програм в цілому і розподіл відповідальності за їх виконання;
– Визначення обсягів необхідних ресурсів, джерел надходження грошових коштів та умов їх отримання;
– Визначення терміну окупності продукції, обсягу збуту продукції.
4. Формування організаційної структури з управління програмою, підпрограмою, проектами. За кожною програмою та проектом визначити замовника, наукового керівника чи генерального конструктора, директора. Такою структурою може бути холдингова промислова група.
5. Контроль і приймання роботи. Для цього по кожній програмі визначають комплекс кількісних і якісних показників.
Відповідно до закону «Про державне прогнозування та програмах соціально-економічного розвитку» відбір проблем для програмування здійснюють органи влади регіонів і місцева влада, а процес програмування і реалізації програм контролюються органами місцевої виконавчої влади. Але така практика призводить до негативних наслідків:
– Регресивність програм;
– Розробка безлічі приватних програм;
– Відсутність незалежної експертизи програм;
– Неправильне визначення термінів реалізації програм;
– Відсутність ув’язки потреб програм в ресурсах з реальною можливістю регіонів фінансувати програми і отримання коштів з державного бюджету;
– Відсутність статистики виконання регіональних програм.
Тому багато фахівців вважають, що великі регіональні програми повинні затверджуватися органами законодавчої влади РФ, а контроль – не тільки виконавчою владою, а й приватними організаціями, фондами, громадськими організаціями, наділеними відповідними повноваженнями.

Посилання на основну публікацію