Теорія стадій економічного зростання

Уолт Ростоу в 1960 році представив свою роботу «Стадії економічного зростання: некомуністичний маніфест», в якій виділив 5 стадій зростання:
1. Традиційне суспільство.
2. Період створення передумов для підйому.
3. Підйом (зрушення / зліт).
4. Рух до зрілості.
5. Століття високого масового споживання.
Критерії виділення стадій зростання:
1. Рівень розвитку техніки.
2. Галузева структура господарства.
3. Частка накопичення в національному доході.
4. Структура споживання і так далі.
У традиційному суспільстві більш 75% працездатного населення зайнято виробництвом продовольства. Національний дохід використовується, головним чином, непродуктивно, політична влада належить земельним власникам або центрального уряду.
У 1971 році в праці «Політика і стадії росту» Ростоу додав шосту стадію зростання: пошук якості життя, коли на перший план висувається духовний розвиток людини.

Посилання на основну публікацію