Теорії постіндустріального суспільства

Белл Даніел виділив п’ять ознак постіндустріального суспільства:
1. Перехід економіки від виробництва товарів до виробництва послуг.
2. Переважання серед зайнятих працівників професійних фахівців і техніків.
3. Провідна роль теоретичного знання.
4. Орієнтація техніко-економічного середовища на контроль технологічної.
5. Забезпечення процесу прийняття рішень нової «інтелектуальної технології».
Алвін Тоффер в 1980 році в своїй праці «Третя хвиля» висунув теорію суперіндустріалізму: теорія послідовної зміни «хвиль перемін». В області соціальної психології і способу життя суспільство «третьої хвилі» означає перехід від «індустріального індивіда, орієнтованого на виробництво і споживання» до «нової особистості, орієнтованої на духовні цінності і творчість».

Посилання на основну публікацію