Тенденції розвитку світової економіки в кінці 20 століття

Тенденції розвитку світової економіки в кінці 20 століття:
1. Постіндустріалізація.
2. Посилення розриву в рівнях соціально-економічного розвитку між країнами світу.
3. Інтернаціоналізація.
4. Транснаціоналізація – процес зростання діючих транснаціональних корпорацій (ТНК): в усьому світі близько 53 000 ТНК.
5. Глобалізація – процес створення єдиного ринку товарів, послуг і факторів виробництва.
6. Лібералізація державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності – зниження загального рівня ставок митних зборів.

Посилання на основну публікацію