Світова економіка і економічне зростання

Світова економіка – сукупність національних економік в їх взаємодії і співпраці з інституційного устрою цієї взаємодії.
Деякі автори практикують світову економіку більш вузько – як сукупність тільки тих частин національної економіки, які знаходяться у взаємодії з елементами інших національних економік.
Світове господарство – це економічна єдність країн сучасного світу, функціонування якого пов’язано з міжнародним поділом праці і світової системи транспорту і зв’язку, світового ринку капіталу, товару і робочої сили і існуючої міжнародної фінансової системи.
Світове господарство являє собою систему, об’єднану рухом товарів, послуг і природних ресурсів. На підставі цього руху виникають міжнародні економічні відносини – господарські відносини між резидентами і нерезидентами.
Міжнародні економічні відносини класифікують:
1. Світова торгівля товарами та послугами.
2. Переміщення факторів виробництва:
– Міжнародний рух капіталу;
– Міжнародна міграція робочої сили;
– Міжнародна торгівля знаннями і технологіями.
3. Міжнародні валютно-фінансові відносини.
4. Виробничі відносини.
Світова економіка тісно пов’язана з таким найважливішим економічним поняттям як економічне зростання – кількісне підвищення ВНП (валового національного продукту) і найважливіших макроекономічних показників.
Взаємозв’язок світової економіки і економічного зростання проявляється в тому, що:
1. Використання міжнародного поділу праці призводить до зростання національного виробництва в порівнянні з ситуацією без такого поділу.
2. Економічне зростання призводить до більш значної інтеграції національної економіки в міжнародну економічну систему.
Економічне зростання в сучасних країнах визначається двома основними факторами:
1. Зміна використаних природних ресурсів.
2. Використання більш досконалих технологій.
Серед природних ресурсів виділяють: трудові та матеріальні, важливою частиною яких є природні ресурси: відновлювані та невідновлювані.
Природні ресурси мають два важливих економічних виміру:
1. Величина запасу – залежить від початкового об’єму наявного ресурсу і інтенсивності його використання в попередній період.
2. Потік – визначається поточними потребами економіки.

Посилання на основну публікацію