Сутність зовнішньої торгівлі

Зовнішня торгівля – форма міжнародних економічних відносин, що представляє собою сукупність експортних товарів і послуг, у виробництві яких країна має перевагу, і імпортних товарів і послуг, у виробництві яких країна не володіє перевагою, регульована інститутами світового господарства і спрямована на економічне зростання.

Експорт призводить до стимулювання сукупного попиту і пропозиції. Стимулювання сукупного попиту реалізується як безпосередньо через чистий експорт, так і опосередковано через зростання зарплат працівників, прибутком фірм, що діють в експортоорієнтованих галузях; податкових та митних платежів – це призводить до зростання споживчих витрат, інвестицій фірм і державних витрат відповідно. Стимулювання сукупної пропозиції здійснюється безпосередньо через збільшення обсягів виробництва в експортоорієнтованих галузях.
Механізм впливу імпорту на економічне зростання неоднозначний: з одного боку – зростання імпорту знижує сукупний попит на національні товари і послуги і знижує сукупну пропозицію; а з іншого – імпорт збільшує кількість технологічних товарів, стимулює економічне зростання національної економіки через інтенсивні фактори економічного зростання.
Для схематичного побудови механізму впливу зовнішньої торгівлі на економічне зростання застосовується основне тотожність національних рахунків:
ВВП на рік = внутрішнє споживання в році + інвестиції в році + державні витрати в році + чистий експорт в році
Чистий експорт = експорт – імпорт
З урахуванням споживчих, інвестиційних та державних витрат тотожність прийме наступний вигляд:
ВВП на рік = внутрішнє споживання в році – споживчі витрати на імпорт + внутрішні інвестиції в році – інвестиційні витрати на імпорт + внутрішні державні витрати в році – державні витрати на імпорт + експорт в році
За умови, що внутрішнє споживання інвестицій і державні витрати постійні, вираз набуде вигляду рівнянь:
ВВП на рік = експорт – імпорт + А
Імпорт = споживчі витрати на імпорт + інвестиційні витрати на імпорт + державні витрати на імпорт
А = внутрішнє споживання в році + внутрішні інвестиції в році + внутрішні державні витрати в році
Ця система показує, що зміна експорту прямо впливає на зміну ВВП, а зміна імпорту, відповідно, назад. ВВП, в свою чергу, прямо впливає на заробітну плату, ренту, прибуток і податкові надходження.

Посилання на основну публікацію