Сукупний фінансовий результат періоду

Сукупний фінансовий результат періоду – це чистий прибуток (збиток) за звітний період з урахуванням сальдо операцій, що не включаються в розрахунок чистого прибутку (збитку).

Які показники використовуються при розрахунку сукупного фінансового результату періоду

Сукупний фінансовий результат періоду дорівнює чистого прибутку (збитку) за звітний період, збільшеній (зменшеній) на величину результату від переоцінки необоротних активів, що не включається в чистий прибуток (збиток) періоду і величину результату від інших операцій, що не включається в чистий прибуток (збиток) періоду.

Сукупний фінансовий результат періоду розраховується за даними Звіту про фінансові результати як сума показників рядків 2400 «Чистий прибуток (збиток)», 2510 «Результат від переоцінки необоротних активів, які не включається в чистий прибуток (збиток) періоду» і 2520 «Результат від інших операцій, не включаються до чистого прибутку (збиток) періоду ».

Відображення сукупного фінансового результату періоду в бухгалтерській звітності

Сукупний фінансовий результат періоду відображається по рядку 2500 «Сукупний фінансовий результат періоду» Звіту про фінансові результати.

Посилання на основну публікацію