1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Суб’єкти депонентних відносин

Суб’єкти депонентних відносин

Виходячи з вищезазначених понять, можна зробити висновок, що депонентом може бути як власник, який має право на будь-яку одиницю матеріальної цінності, так і делегованих особа, яка наділяється правом контролю використання предмета договору або контролю оплати за таке використання. Конкретизувати коло осіб, які можуть бути депонентами, можна наступним переліком:

Володар цінних паперів, який передає їх в користування і зберігання іншим особам.

Совласник цінних паперів. Тут депонування може лише в межах тих прав, якими наділений совласник в порівнянні з загальними правами володарів цінних паперів.

Нотаріус або нотаріальне представництво, яке прийняло на свій депозитарний рахунок кошти або цінності від іншої особи.

Депозитарна установа, яка відкриває рахунок в цінних паперах за вказівкою свого керівника.

У випадках, передбачених законодавством, депонентом може виступати центральне банківську установу держави.

Особа, яка має законні вимоги по невиплаті заробітної плати.

Разом з поняттям «депонент», яке набуває нових форм вживання з розвитком соціальних відносин, слід звернути увагу і на таке поняття, як «депонування». Тут мова йде не про особу, що надає послугу або матеріальну цінність, а про форму відносин між суб’єктами ринку.

Наприклад, останнім часом все більш популярним стає такий вид дій, як депонування документації. Як правило, таке депонування проявляється в розміщенні певної інформації в інтернеті або на інших інформаційних майданчиках з метою залучення уваги і вільного доступу до конкретної інформації. Процес здійснюється на безкоштовній основі, без прямих комерційних умов, але принцип депонування тут полягає в традиційних очікуваннях одержання відсотків (дивідендів) від наданого особистого майна в користування інших осіб.

ПОДІЛИТИСЯ: