Структура грошової маси

Важливим фінансовим елементом в грошовому обігу будь-якої країни є грошова маса, вона ж і є основною економічною одиницею, у вигляді готівкового і безготівкового розрахунку. Грошова маса займає особливе місце в постановці цілей грошової політики тієї чи іншої держави, саме тому вимагає ретельного вивчення всіх її складових, в тому числі, агрегатів.

Поняття грошової маси

Грошова маса – це кошти у вигляді готівкового або безготівкового розрахунку, які знаходяться в безпосередньому зверненні тієї чи іншої країни, її активно використовують приватні особи і організації. Структура грошової маси це в першу чергу її головна частина, яка обслуговує оборот в господарстві, і пасивна у вигляді накопичень, які лише потенційно є засобами розрахунку за будь-який товар або послугу.

Визначення грошової маси

Отже, грошова маса не носить за собою характер лише готівки паперових грошей, як вважає пересічний споживач, а структура її дуже непроста і далеко не одноманітна. Варто відзначити, що паперовий вид грошових коштів на практиці використовується всього лише приблизно на 25%, що становить лише малу частину всього грошового обігу.

Крім усього іншого, існує частка грошової маси, яка не використовується в купівельної і платіжної сфері, а знаходиться у внесках на короткі терміни.

Досить довгий час фінансові системи багатьох держав мали безпосередню прив’язку грошових оборотів до золотих запасів. Ціни на цей дорогоцінний метал носили безумовне вплив на стан економіки та кон’юнктури ринку в цілому, саме тому тривалий час золото безпосередньо впливало на важливий критерій грошового обігу. З плином часу не тільки золото, а й інші дорогоцінні метали, активи і вартість товарів і послуг виявляються у вигляді стійкого забезпечення грошових коштів.

Методи вимірювання грошової маси

Економісти нашої сучасності виділяють 2 підходи до вимірювання грошової маси:

Трансакційний (носить за собою визначення грошей як засіб обігу та способу оплати продукту і послуг). Даний метод засновує на тому, що саме грошові кошти є головним джерелом можливості здійснення угод купівлі-продажу.

Ліквідний (визначає гроші не тільки як засіб звернення, але і спосіб накопичення). Конкретний метод спирається головним чином на те, що гроші мають свою беззастережну ліквідність на відміну від багатьох інших видів активів. Грошові кошти завжди мали, і матимуть свою номінальну вартість, яка зафіксована. Прихильники саме цього підходу визначають, що гроші є активною формою грошової маси, а також туди можна віднести такі засоби, які не виступають у вигляді платежу.

Структура грошової маси

Можна зробити висновок, що грошова маса є сукупністю ліквідних активів, які виконують функціональні завдання грошей. Однак, варто зазначити, що цінні папери не входять в обіг грошової маси. З двох вищевказаних підходів до вимірювання грошової маси економісти вибирають найбільш підходящий, який здатний забезпечити контролювання грошової маси, і регулювати можливості для отримання фінансових результатів.

Посилання на основну публікацію