1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Строк корисного використання основних засобів

Строк корисного використання основних засобів

Строк корисного використання визначається в момент введення ОС в експлуатацію відповідно до Класифікації основних засобів, згідно з якою, все майно, яке підлягає амортизації, розбите на 10 амортизаційних груп, у кожній з яких свій строк корисного використання:

I група – майно з терміном корисного використання від 1 до 2-х років,
II група – від 2-х до 3-х років,
III група – від 3-х до 5-ти років,
IV група – від 5-ти до 7-ми років,
V група – від 7-ми до 10-ти років,
VI група – від 10-ти до 15-ти років,
VII група – від 15-ти до 20-ти років,
VIII група – від 20-ти до 25-ти років,
IX група – від 25-ти до 30-ти років,
X група – від 30-ти років.

Організація сама визначає, до якої групи належить прийняте в експлуатацію ОС, і вибирає строк корисного використання, на підставі якого вже відбувається розрахунок амортизаційних відрахувань. Інформація про амортизації відображається при надходженні об’єкта на підприємство в акті прийому-передачі форма ОС-1 для одного об’єкта, форма ОС-1а для будівель, споруд та форма ОС-1б для групи об’єктів.

Для розрахунку амортизаційних відрахувань можна використовувати один з чотирьох існуючих методів розрахунку:

лінійний;
Метод зменшуваного залишку (прискорений);
Метод списання за сумою чисел років терміну корисного використання;
Метод списання пропорційно обсягу продукції (робіт).
Кожен метод має свої особливості, свої плюси і мінуси, про які ми поговоримо в наступній статті. Організація вибирає для себе відповідний метод нарахування амортизації і вказує його в Наказі по обліковій політиці.

ПОДІЛИТИСЯ: