Спрощений бухгалтерський облік

Спрощені способи ведення бухгалтерського обліку (спрощений бухгалтерський облік), включаючи спрощену бухгалтерську (фінансову) звітність, має право застосовувати такі економічні суб’єкти:

1) суб’єкти малого підприємництва;

2) некомерційні організації;

3) організації, які отримали статус учасників проекту по здійсненню досліджень, розробок і комерціалізації їх результатів відповідно до закону.

Організація бухгалтерського обліку в спрощеній формі

Можливість ведення бухгалтерського обліку в спрощеній формі необхідно закріпити в обліковій політиці організації. Крім того, в обліковій політиці організації слід закріпити: робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що застосовуються форми первинних облікових документів, порядок проведення інвентаризації майна та зобов’язань, правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, порядок контролю за господарськими операціями.

Також слід розробити способи та методи ведення бухгалтерського обліку в спрощеній формі.

Спрощеного плану рахунків

Організації вправі скоротити кількість синтетичних рахунків бухгалтерського обліку, закріпивши це положення в обліковій політиці у вигляді робочого плану рахунків бухгалтерського обліку:

а) все Виробничі запаси можна обліковувати на рахунку 10 “Матеріали” (замість рахунків 07 “Устаткування до установки”, 10 “Матеріали”, 11 “Тварини на вирощуванні і відгодівлі»);

б) всі витрати, пов’язані з виробництвом і продажем продукції (робіт, послуг) можна враховувати на рахунку 20 “Основне виробництво” (замість рахунків 20 “Основне виробництво”, 23 «Допоміжні виробництва», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати “, 28” Брак у виробництві “, 29” Обслуговуючі виробництва і господарства »);

в) готову продукцію і товари можна враховувати на рахунку 41 “Товари” (замість рахунків 41 “Товари” і 43 “Готова продукція”);

г) дебіторську і кредиторську заборгованість можна враховувати узагальнено на рахунку рахунок 76 “Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами” (замість рахунків 62 “Розрахунки з покупцями і замовниками”, 71 “Розрахунки з підзвітними особами”, 73 “Розрахунки з персоналом за іншими операціями” , 75 “розрахунки з засновниками”, 76 “розрахунки з різними дебіторами і кредиторами”, 79 “Внутрішньогосподарські розрахунки”).

д) для обліку грошових коштів в банках можна застосовувати рахунок 51 “Розрахункові рахунки” (замість рахунків 51 “Розрахункові рахунки”, 52 “Валютні рахунки”, 55 “Спеціальні рахунки в банках”, 57 “Переклади в шляху”);

е) для обліку капіталу можна застосовувати рахунок 80 “Статутний капітал” (замість рахунків 80 “Статутний капітал”, 82 “Резервний капітал”, 83 “Додатковий капітал”);

ж) для обліку фінансових результатів можна застосовувати рахунок 99 “Прибутки і збитки” (замість рахунків 90 “Продажі”, 91 “Інші доходи і витрати”, 99 “Прибутки і збитки”).

Регістри бухгалтерського обліку

Спрощену форму бухгалтерського обліку можна застосовувати з обмеженим переліком бухгалтерських регістрів.

Методи обліку доходів і витрат

Організація може прийняти рішення про використання касового методу обліку доходів і витрат.

Касовий метод означає визнання доходів (виручки) і витрат у міру надходження коштів від покупців і замовників, в міру оплати (погашення заборгованості) за придбані товари, роботи, послуги.

Касовий метод можна рекомендувати організацій, які застосовують спеціальні податкові режими (ССО, ЕНВД, ЕСХН).

Якщо ж організація застосовує загальний режим оподаткування, то застосовувати касовий спосіб недоцільно, так як в цьому випадку правила визнання доходів і витрат в бухгалтерському та податковому обліку будуть істотно відрізнятися.

Посилання на основну публікацію