Співвідношення ціна/прибуток на акцію

Що таке показник price-to-earnings ratio

Коефіцієнт «ціна / прибуток» (Price-to-earnings ratio, P / E) – фінансовий показник, який використовується при проведенні фінансового аналізу і характеризує рівень довіри до компанії на ринку, оцінку інвесторами її перспектив, тобто, яку суму готові заплатити інвестори за 1 у.о. поточної прибутку.

Коефіцієнт price-to-earnings входить в категорію коефіцієнтів ринкової вартості (market value ratios), за допомогою яких аналітики співвідносять ціну акцій з прибутком компанії, грошовим потоком і бухгалтерської вартістю однієї акції. До групи коефіцієнтів ринкової вартості включають: ставлення ціна / прибуток, ціна / грошовий потік (price / cash flow ratio) і ринкова вартість / бухгалтерська вартість (market / book value ratio) акції.

Переваги використання коефіцієнта «Ціна / Прибуток»

Корисно застосовувати коефіцієнт P / E для порівняння декількох компаній однієї галузі – можна отримати справедливу інформацію, щоб виявити одну або кілька компаній в галузі, які недооцінені або переоцінені в порівнянні з конкурентами. Щоб зробити максимально вигідні інвестиції, для аналізу компаній важливо використовувати невеликий період (наприклад, рік).

Недоліки використання показника «Ціна / Прибуток»

1) P / E не враховує фактора росту (або зниження) прибутковості компанії в майбутньому. При розрахунку терміну окупності акцій передбачається, ніби чистий прибуток буде зберігатися на стабільному рівні протягом тривалого часу. Однак на практиці рівень чистого прибутку кожний наступний рік може як зрости, так і знизитися.

2) Якщо за підсумками роботи компанія показує збиток, то коефіцієнт P / E виявляється негативним і його інтерпретація втрачає будь-який сенс.

3) Розрахунки коефіцієнта зазвичай базуються на прогнозної прибутку, очікуваної аналітиками в майбутньому періоді. Показники різних періодів спотворюють реальну ринкову ситуацію.

Як розрахувати коефіцієнт P / E

P / E дорівнює відношенню ринкової вартості компанії до її річного прибутку.

Формула розрахунку:

P / E = Ринкова капіталізація / Чистий прибуток, що дорівнює: ціна акції / EPS

де: Ринкова капіталізація – ринкова вартість компанії; EPS – прибуток на акцію.

Коефіцієнт «Ціна / прибуток на акцію» вказує тимчасовий період, за який покупка акції повністю окупиться. Фактично – це термін окупності активу, придбаного за поточною ринковою ціною. Наприклад, ціна активу 200 у.е, а чистий прибуток на одну придбану акцію дорівнює 20 у.о. Значить, P / E = 10. Разом, придбана акція повністю окупиться через 10 років.

Коефіцієнт P / E можна розрахувати як щодо одного цінного паперу, так і сумарно по компанії. І в тому і в іншому випадку результат буде однаковим.

Значення показника «ціна / прибуток на акцію»

Низьке значення коефіцієнта P / E означає, що для повного відшкодування вкладених інвестицій буде потрібно менше часу. Разом з тим низький показник P / E може означати, що ціна на ринку занадто низька в порівнянні з прибутком, яку генерує компанія. Або чистий прибуток різко зросла, але це поки не відбилося на вартості акцій. Все це свідчить про недооціненість компанії.

Високий коефіцієнт P / E передбачає:

  • завищену вартість акцій при одночасно низьких доходах компанії;
  • занижену прибуток компанії при адекватній оцінці вартості її акцій;
  • триваліший тимчасовий період, щоб інвестиції окупилися.

В цілому, це означає, що компанія переоцінена.

Посилання на основну публікацію