Співвідношення ціна/грошовий потік на акцію

Що таке співвідношення «Ціна / Грошовий Потік»

Співвідношення  «Ціна / Грошовий Потік» (Price / Cash Flow Ratio, P / CF) – фінансовий коефіцієнт, за допомогою якого можна порівняти ринкову капіталізацію компанії (ринкову ціну акції) з величиною її грошового потоку від операцій, що дозволяє зробити висновки про здатність компанії генерувати дохід від своєї основної (операційної) діяльності. Цей показник дозволяє інвесторові або аналітику порівняти ринкову вартість акцій і суму, яка знаходилася в обігу компанії в поточному фінансовому році.

Грошовий потік (Cash flow, CF) – рух грошових коштів в рамках одного проекту або певного напряму. Під терміном «Потік» маються на увазі гроші на рахунках і в касі (вільний резерв), які залишаються за підсумками діяльності компанії за певний звітний період: місяць, квартал, рік, і т.д.

Відображається як негативна або позитивна підсумкова сума, яка формується з надходжень і платежів. Відповідно, позитивний грошовий потік – це прибуток, а негативний – це збитки. Хороші показники CF є серйозним аргументом для банкірів і кредиторів, які приймають рішення про надання кредиту.

Як розрахувати Price / cash flow ratio

Коефіцієнт P / CF розраховується за даними звіту про рух грошових коштів як сума чистого прибутку амортизації, поділена на кількість випущених в обіг звичайних акцій.

У підсумку, можна дізнатися ринкову ціну акції до припадає на неї величиною вільного грошового потоку. Це кошти, які залишаються у компанії після оплати всіх операційних витрат і капітальних витрат.

Аналізуючи значення даного коефіцієнта, інвестору слід пам’ятати про те, що величина вільного грошового потоку (FCF) завжди відрізняється від чистого прибутку: якщо чистий прибуток – це цифра в звіті, то грошовий потік – це реальні гроші, значенням даного показника маніпулювати важче. У деяких галузях промисловості ціна акцій більш тісно пов’язана з грошовими потоками, ніж з чистим прибутком. Отже, інвестори частіше вивчають співвідношення ціна / грошовий потік.

Значення показника «Ціна / Грошовий Потік»

Даний мультиплікатор визначає, наскільки переоцінені або недооцінені акції компанії щодо грошового потоку – скільки інвестор готовий заплатити за грошовий потік. P / CF дозволяє інвесторові судити про здатність компанії генерувати потік готівки, необхідний для ведення та розвитку бізнесу.

Розрахувавши значення коефіцієнта P / CF, аналітик порівнює його із середнім значенням по галузі. Якщо показник нижче середнього, значить, у компанії залишаються гроші, які можна направити на розвиток бізнесу, скорочення заборгованості, виплату дивідендів або зворотний викуп акцій. З чого можна зробити висновок про перспективи зростання, ризики конкретної компанії.

Для об’єктивності показник P / CF можна порівнювати з середньогалузевим значенням в довгостроковому періоді і спостерігати за зміною коефіцієнта в часі.

Переваги коефіцієнта P / CF:

  • 1) Чи є більш значущим і інформативним, ніж P / E
  • 2) Значним показника P / CF важче маніпулювати.

Недоліки коефіцієнта P / CF

Не враховує амортизацію, зміна дебіторської та кредиторської заборгованості, а також зміна запасів.

Посилання на основну публікацію