Спеціалізація підприємств роздрібної торгівлі

Спеціалізація підприємств роздрібної торгівлі сприяє полегшенню праці працівників, підвищення його продуктивності, більш ефективному використанню матеріально-технічної бази торгівлі і позитивно впливає на рівень обслуговування покупців. Спеціалізація магазинів здійснюється за товарними профілів, формам торгового обслуговування і функціональної ролі.
Розподіл магазинів по спеціалізації:
1. Вузькоспеціалізовані – асортимент, який включає товари, частини будь-якої товарної групи.
2. Спеціалізовані – в основу побудови асортименту покладені товари однієї товарної групи.
3. Комбіновані – здійснюють торгівлю кількох споріднених по споживчому призначенню товарних груп.
4. Універсальні – асортимент яких побудований на базі широкої номенклатури товарних груп.
Для певного рівня спеціалізації роздрібної торговельної мережі розраховується коефіцієнт спеціалізації = кількість спеціалізованих магазинів в населеному пункті / загальна кількість магазинів.
Рівень спеціалізації може бути визначений шляхом відносини площі торгової спеціалізації магазинів до загальної торговельної площі. Або відношенням обсягу товарообігу спеціалізованих магазинів до товарообігу всіх магазинів.

Посилання на основну публікацію