Система оподаткування

Держава може впливати на процес ціноутворення за допомогою потоварній податку, який фіксується по ціні товару. Після реалізації товару податок перераховується до бюджету. Безпосередньо може виплачувати податок продавець чи покупець. На практиці – продавець. В результаті змін податок розподіляється між продавцем і покупцем. Якщо податок накладається на продавця, то знижується пропозиція.
При цьому ціна зростає, але в меншій мірі, ніж величина податку. В результаті товар для покупців стає дорожче, а для продавців дешевше. Кожен з них оплачує свою частку податку.
Р2 = Р1 – t, де P2 – ціна продавця; Р1 – ціна покупців; t – податок на одиницю продукції.
S – величина податкових надходжень до державного бюджету, Т – загальна величина податкових надходжень.
Т = t * Q1, де Q1 – обсяг збуту при ціні Р1.
T1 = P1 – Po, де t1 – величина податку, яку сплачує споживач за рахунок надлишку споживачів.
T2 = Pо – P2, де t2 – величина податку, яку сплачує продавець за рахунок надлишку продавців.
В результаті введення потоварного податку виникає надлишкове податкове навантаження – чисті втрати добробуту суспільства. Отже споживачі, які не готові платити Р1, підуть з ринку; а продавці, які змушені скоротити обсяги виробництва з Qo до Q1 через неефективне використання наявних ресурсів, терплять втрати в продуктивності.
Потоварний податок вводиться, як правило, на товар, попит на який є нееластичним.

Посилання на основну публікацію