Синтетичний і аналітичний облік операцій на розрахунковому рахунку

Синтетичний облік операцій ведуть на активному рахунку 51. Дебетове сальдо по рахунку показує залишок грошей. За дебетом відображають їх надходження, за кредитом – вибуття.
Рахунок кореспондує:
1. Надходження (Д 51):
– Готівкою з каси (До 50);
– Через інкасатора (До 57);
– Від покупців і замовників (К62);
– Короткострокових кредитів банку (К66);
– Довгострокових кредитів (К 67);
– Внесків від засновників (До 75);
– Пред’явлених претензій (К76-2);
– Дебіторської заборгованості (К76-5);
– Виручки, отриманої від продажу основних засобів та нематеріальних активів (К 91-1);
– Грошей, нарахованих банком за зберігання (К 91-1).
2. Вибуття (До 51):
– В касу (Д 50);
– На спеціальні рахунки (Д 55);
– Постачальникам за товари і послуги (Д 60);
– Погашення кредиту (Д 66, 67);
– Видача заробітної плати (Д 70);
– Перераховані податки (Д 68);
– Органам соціального страхування (Д 69);
– Виплати різним організаціям (Д 76-5);
– Пред’явлено претензію банку (Д 76-2);
– Оплачені послуги банку (Д 91-2).
Аналітичний облік ведуть в журналі-ордері 2ПК. Журнал відкривають на місяць, ведуть разом з відомістю 2ПК. Підставою для запису служать оброблені виписки. На кожну виписку відводиться один рядок. В кінці місяця підраховують підсумки по кожному рахунку, обороти по дебету і кредиту, потім виводиться сальдо на кінець місяця. Проводять взаємну звірку з іншими журналами ордерами, заповнюють головну книгу і оборотну відомість.

Посилання на основну публікацію