Синтетичний і аналітичний облік касових операцій

Синтетичний облік касових операцій ведуть на активному рахунку 50. Дебетове сальдо по рахунку показує залишок грошей в касі. Рахунок підрозділяється на підрахунку: на 50-1 ведуть облік грошових коштів в головній касі. Рахунок кореспондує:
1. Надходження (Д 50):
– З розрахункового рахунку (До 51);
– Від покупців за відвантажену продукцію (До 62);
– Залишки підзвітних сум (До 71);
– Відшкодування кредиту (К 73-1);
– Погашення недостачі, псування цінностей (К 73-2);
– Внески засновників (До 75);
– Дебіторської заборгованості (К 76-5);
– Виручки від продажу товарів (К 90-1);
– Виручки від продажу основних засобів та нематеріальних активів (К 91-1);
– Виявлені надлишки в касі (К 91-1).
2. Вибуття (До 50):
– Готівкою на розрахунковий рахунок (Д 51);
– На розрахунковий рахунок через інкасатора (Д 57);
– Оплачено постачальникам (Д 60);
– Видано під звіт (Д 71);
– Оплачена державне мито (арбітражний збір) (Д 76-2);
– Видана основна заробітна плата (Д 70);
– Видана депоновану заробітну плату (Д 76-4);
– Видані дитячі посібники (Д 68);
– Видано допомогу на поховання (Д 69);
– Виявлена недостача в касі (Д 54).
Аналітичний облік за рахунком 50 ведуть в журналі ордері 1-ПК, який ведеться разом з відомістю 1-ПК. У відомості показують дебетові обороти по кредиту. Журнал-ордер і відомість відкривають на місяць. На кожне відповідальна особа відводиться певна кількість рядків або використовують вкладні листи. Підставою для запису служать оброблені касові звіти. На кожен звіт відводиться один рядок, записи роблять у розрізі кореспондуючих рахунків. В кінці місяця бухгалтер підраховує підсумки по кожному рахунок, обороти по дебету і кредиту і виводить сальдо на кінець місяця. Проводиться взаємна звірка з іншими журналами-ордерами, після цього дані переносять в головну книгу і оборотну відомість.

Посилання на основну публікацію