Шухарта-Демінга цикл

Шухарт – основоположник циклу

Цикл Шухарта-Демінга (Цикл PDCA) – відома модель безперервного поліпшення процесів, що отримала назву циклу Шухарта-Демінга або циклу PDCA, застосування якої в самих різних областях діяльності дозволяє ефективно управляти цією діяльністю на системній основі.

Родоначальником даного циклу прийнято вважати Вільяма Шухарта.

У 1931 році він опублікував звіт про використання контрольних карт і свою першу книгу “Економічне управління якістю промислової продукції”.

У 1939 вийшла його друга книга “Статистичний метод з точки зору контролю якості”.

У цих роботах Шухарт виклав свої погляди на статистичний метод контролю якості виробничих процесів і забезпечення на цій основі якості продукції, що виготовляється.

В управлінні якістю виділяють три стадії:

 

 • Розробка специфікації (технічне завдання, технічні умови, допуски) того, що потрібно.
 • Виробництво Продукції, що задовольняє Специфікації.
 • Перевірка (контроль) виробленої продукції для оцінки її відповідності специфікації.

 

Шухарт підкреслює, наскільки саме ця послідовність стадій необхідна для використання в світі, де всі процеси схильні до варіацій.

Ці три стадії трактуються як цикл з чотирьох кроків:

 

 • Розроби продукт;
 • Виготов його, перевір на виробничій лінії і в лабораторіях;
 • Постав його на ринок;
 • Перевір його в роботі, дізнайся, що про нього думає споживач, користувач та чому «Не споживачі» не знайшли його.

 

Потім Крок 4 веде до нового кроку 1: перепроектує продукт і цикл починається знову.

Шухарт стверджував, що необхідно постійно покращувати якість продукції. Для цього він запропонував також процесний підхід не тільки при контролі над якістю, а й при організації виробничих зв’язків від операції до операції, обгрунтував необхідність організації виробництва не за функціональними ознаками, а слідуючи процесу виробництва.

Ця горизонтальна структура організації та управління виробничим процесом отримала назву системи Шухарта.

Розвиток концепції Демінгом

Концепція Шухарта про безперервне (процессном) поліпшенні якості отримала розвиток в роботах Едварда Демінга. Deming.jpg

Він же ввів в практику виробничого менеджменту використання циклу PDCA:

 

 • – планування (Plan)
 • – реалізація (Do)
 • – перевірка (Check)
 • – дія (Action).

 

Є ще інша версія, яка більш краща для Демінга – PDSA:

Plan – Плануй.

Do – Зроби. Демінг рекомендує, щоб «Крок 2» проводився в малому масштабі: досить великому, щоб отримати корисну інформацію, але не більше, ніж необхідно на той випадок, якщо справи не підуть вдало.

Study – Вивчи.

Act – Дій. За «Кроком 4» може послідувати ще один прохід по колу, з використанням отриманих знань, або в зв’язку з навмисно зміненими вимогами, щоб дізнатися ще більше або, навпаки, це може бути останнім кроком рішення – прийняти або відхилити План.

Метод і цикл Шухарта-Демінга, який частіше називають циклом Демінга, зазвичай ілюструють схемою управління будь-яким процесом діяльності, в тому числі і процесом управління якістю.

На відміну від системи Тейлора, використання якої часто породжує конфлікти через те, що чотири функції виконуються різними групами людей, система Шухарта-Демінга зводить все фази внутрішньовиробничого циклу в єдиний процес, і вони стають елементами загальної командної роботи.

Прагматичні аксіоми Демінга

 

Демінг сформулював також ряд “прагматичних аксіом”.

1. «Будь-яка діяльність може розглядатися, як технологічний процес і тому може бути поліпшена”. Т. е. При управлінні якістю будь-якої діяльності і якістю результату цієї діяльності необхідний процесний підхід.

2. «Виробництво повинно розглядатися як система, що знаходиться в стабільному або нестабільному стані». Це означає, що результат вирішення конкретних проблем диктується станом системи, тому необхідні фундаментальні зміни, що стосуються самої системи.

3. «Вище керівництво підприємства повинно у всіх випадках приймати на себе відповідальність за його діяльність”.

14 принципів Демінга

 

На основі цих аксіом Демінг вивів 14 приватних принципів. Ці принципи відомі як ідеї з 14 пунктів менеджменту TQM.

Пункт 1: Сталість Мети. Підприємство повинно постійно і цілеспрямовано покращувати якість продукції і послуг, що надаються.

З цього випливає:

Поставте перед собою мету і будьте незмінно твердими і постійними в досягненні поставленої мети безперервного поліпшення продукції і послуг

Розподіліть ресурси таким чином, щоб забезпечувалися довгострокові цілі і потреби, а не тільки теперішня прибутковість

Це означає, що не треба робити ставку на короткочасну і швидкий прибуток. З клієнтом варто налагодити довготривалі і взаємовигідні відносини через стратегію, формування портфеля сервісів, який базується на якісних сервісах, які мають цінність для цього замовника.

Пункт 2. Відповідальність за невідповідності, затримки, помилки і дефекти має брати на себе керівництво підприємства.

Пункт 3: Припинити залежність від масових інспекцій. Не допускати появи дефектів без зовнішнього контролю.

З цього випливає:

Необхідно знищити потребу в масових перевірках та інспекціях як способу досягнення якості;

Якість має бути розроблено та вбудовано в процеси.

Запобігайте дефекти, не намагайтеся виявити і ліквідувати їх, після того як вони відбулися.

Пункт 4: Припинити закупівлю за найнижчою ціною. Ціна повинна враховувати якість товару.

Пункт 5: Покращувати кожен процес для підвищення якості продукції, підвищувати продуктивність і зменшувати витрати.

З цього випливає:

Покращуйте сьогодні і завжди всі процеси планування, виробництва і надання послуг.

Постійно шукайте проблеми, щоб покращувати всі види діяльності, підвищуючи якість і продуктивність і зменшуючи тим самим витрати.

Прагніть зробити нестабільний процес стабільним, стабільний, але неефективний процес – ефективним, ефективний процес – ще більш ефективним.

Пам’ятайте – якщо не знайти проблему першим, то проблема виникне сама.

Пункт 6: Навчати всіх працівників. Підготовка та перепідготовка кадрів повинна бути впроваджена в практику.

З цього випливає:

Вивчайте всіх співробітників, включаючи керівників і менеджерів з тим, щоб краще використовувати можливості кожного з них.

Навчання – така ж частина робочого процесу, як виробництво.

Укорінення і поширення поліпшень є результат навчання.

Витрати на навчання незначні в порівнянні з вигодами, які отримуються в результаті того, що даний співробітник виконує свою роботу правильно і з найкращою вигодою для компанії.

Пункт 7. Використовувати нові методи керівництва. Керівництво повинно допомагати співробітникам краще робити свою роботу. Роль керівника – це роль учителя, а не судді або прикажчика.

Пункт 8. Виганяти страхи, щоб всі могли працювати спокійно і ефективно.

Пункт 9: Руйнувати бар’єри.

З цього випливає:

Руйнуйте бар’єри між підрозділами, службами, відділеннями.

Люди з різних функціональних підрозділів повинні працювати в командах з тим, щоб усувати проблеми, які можуть виникнути з продукцією або послугами.

Пункт 10. Відмовитися від гасел і закликів, не підкріплених відповідними діями і засобами.

Пункт 11. Виключити довільно встановлювані завдання і кількісні норми. Працівник виконує роботу якісно стільки, скільки зможе.

Пункт 12. Сприяти тому, щоб працівники пишалися своєю роботою і кваліфікацією.

Пункт 13. Заохочувати прагнення працівників до утворення і вдосконалення.

Пункт 14: Прихильність вищого керівництва. Керівництво має бути відповідальний за якість продукції.

З цього випливає:

Вищі керівники повинні очолювати і енергійно вести за собою всю компанію в напрямку поліпшення якості кожного виду діяльності в компанії: забезпечувати необхідну підтримку, навчання, виділення коштів.

Керівництво компанії має слідувати в своїй практиці тими ж принципами, які воно проповідує.

Керівництво компанії має погодитися з тим, що воно також має багато чому навчитися і бути готовим до навчання.

Посилання на основну публікацію