Шокова терапія в економіці

Що таке «Шокова терапія»?

Шокова терапія – радикальний підхід до проведення реформ в період переходу від адміністративно-командної до вільної ринкової економіки.

передбачає:

 • 1) зростання цін, інфляцію;
 • 2) і разом з тим – антиінфляційну стабілізаційну програму з боку уряду;
 • 3) перетворення відносин власності – прискорена приватизація підприємств та інших об’єктів державного майна;
 • 4) зміну звичного перебігу господарських відносин;
 • 5) зростання безробіття;
 • 6) нефіксований плаваючий курс валют;
 • 7) скасування субсидій.

Всі ці процеси проходять в прискореному темпі, що для громадян і господарюючих суб’єктів виглядає несподівано, непередбачувано, як ніби «удар», звідси і назва цієї економічної теорії.

Мета «Шоковою Терапії» – створити ринкові умови, при яких підприємства заради власних економічних інтересів забезпечать ефективне зростання національної економіки.

Прихильники цієї теорії вважають – чим швидше будуть проходити реформи в державах з перехідною економікою, тим швидше можна досягти результату – стати країною з ринковою економікою. Але на практиці ці експерименти виглядали не так оптимістично, в першу чергу для громадян.

Шокова Терапія в Україні і в світі

Методи ринкових перетворень в різних країнах мали різні наслідки, хоч і проходили за однаковим сценарієм.

У країнах Латинської Америки (Аргентина, Болівія, Венесуела, Перу) реформи супроводжувалися гіперінфляцією. Це відбувалося в 1980-х роках ХХ століття.

В Україні макроекономічна стабілізація відбувалася на початку 1990-х років ХХ століття. Тоді масова приватизація державної власності стала причиною того, що місце відсутніх господарюючих суб’єктів зайняли кримінальні елементи. Крім того, питання заощаджень та інвестицій виявилися на другому плані, що негативно відобразилося на стані економіки.

Тільки в Польщі і Німеччині застосування «Шоковою Терапії» вивів країну з кризи, оздоровив національну економіку, і налагодився зростання виробництва.

Російський сценарій проведення «шокової терапії»

У 1991 році уряд припускав, що комплекс радикальних заходів, спрямованих на оздоровлення економіки, займе кілька тижнів, не більше. Однак на практиці процес розтягнувся до 1993 року.

Соціально-економічний ефект від «шокової терапії»

В результаті реформи в Росії обернулися наступними наслідками:

 • 1) Ліквідація обмежень на заробітну плату привела до її швидкого підвищення у всіх секторах економіки.
 • 2) Штучний приріст грошової маси (гроші «друкувалися» без забезпечення).
 • 3) Зростання споживчої активності привів до стрімкого зростання цін. В результаті грошова маса стала знецінюватися.
 • 4) Замість подолання економічної кризи, «Шокова терапія» була спрямована на вирішення політичних завдань: утвердження нового режиму і остаточної ліквідації aдмініcтратівно-командної системи народного господарства.
 • 5) Обмеження інвестиційного попиту.
 • 6) Зменшення податкових надходжень на 40-50% від очікуваних.
 • 7) Банки зайнялися спекулятивними операціями і біржової скупкою валюти.
 • 8) Емісія ваучерів – цінних паперів як замінників грошей.
 • 9) Урізання бюджетних витрат.
 • 10) Падіння обсягів виробництва і як наслідок, товарний дефіцит.
 • 11) Щоб усунути дефіцит бюджетного доходу, був введений занадто високий непрямий податок на додану вартість – 28%, що мало негативний вплив і на ціни і на вітчизняних виробників.
Посилання на основну публікацію