Що таке «тарифна ескалація»?

Вищевказаний термін являє собою принцип, на якому будується структура імпортних митних тарифів для надійного захисту внутрішнього ринку. Під тарифної ескалацією розуміють підвищення ставок мит у міру поглиблення процесу обробки продукції. Це означає, що, наприклад, на ввезення сировини діють більш низькі мита, ніж на імпорт готового товару. Наприклад, в США, Японії, Канаді держмито на ввезення текстилю становить приблизно 9%, а на готову одиницю виробу з даного матеріалу – близько 14%.

Система імпортних мит України включає в себе три рівні:

  • сировину;
  • комплектуючі вироби і матеріали;
  • готові вироби і напівфабрикати.

Наприклад, держмито на імпорт сировини в Україні становить близько 0,5% його митної вартості, на ввезення одягу з цього матеріалу – 30%.

Фахівці відзначають, що в основному імпортні мита України в порівнянні з більшістю розвинених країн в кілька разів перевищують середній рівень останніх.

Імпортна квота – що це? Основні види

Під вищевказаним терміном розуміють нетарифне кількісне обмеження ввезення певної продукції на територію держави, яке встановлюється урядом останнього з метою огородження власної економіки, також для протекціонізму національного ринку.

Імпортні квоти бувають:

  • глобальні – встановлюють загальний обсяг імпорту до даної держави будь-якої продукції на певний період часу (наприклад, на рік, півріччя або квартал) без конкретного розподілу між країнами-постачальниками, що надає національному імпортеру вільно вибрати країну-постачальника;
  • сезонні – встановлюються в основному на продукцію сільського господарства на певну пору року;
  • індивідуальні – включають в себе пропорційні (товари розподіляються між країнами пропорційно їх частці в імпорті за попередній період) і двосторонні (перевага віддається тим державам при розподілі квоти, які приймають на себе зустрічні зобов’язання ввозити товари даної країни) квоти;
  • тарифні – вводяться урядом держави на ввезення конкретних видів продовольчих товарів з метою стимулювання національного виробництва і, звичайно ж, для того, щоб добре забезпечити необхідний обсяг споживання даного товару.
Посилання на основну публікацію