Що таке ліквідність: визначення

Здатність будь-якого активу перетворюватися в грошові кошти, або ліквідність, – один з найбільш істотних показників ефективності діяльності компанії. Адже саме він визначає, чи здатне підприємство своєчасно і повністю розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Ліквідність підприємства має на увазі повну його платоспроможність, постійне рівність величини зобов’язань і ліквідних коштів (тих самих активів, які можуть бути використані для погашення заборгованості).

Аналіз ліквідності підприємства

В основі аналізу лежить порівняння засобів по активу із зобов’язаннями по пасиву. Перші розглядаються в аспекті ліквідності, другі – терміновості оплати. За швидкістю конвертації в Гроші активи діляться на:

• Високоліквідні (А1): готівкові в касі, кошти на розрахункових рахунках, короткострокові фінансові інвестиції.

• Швидко реалізованих, або ліквідні (А2): дебіторська заборгованість, платежі по якій повинні бути реалізовані протягом 12 місяців.

• Повільно реалізованих, або низьколіквідні (А3): запаси, ПДВ, дебіторська заборгованість, платежі по якій повинні бути реалізовані через 12 місяців і більше, інші оборотні активи.

• Важкореалізовані і практичні неліквідні (А4): активи, необхідні для використання в господарській діяльності.

За ступенем терміновості оплати пасиви групуються:

• Найбільш термінові зобов’язання (П1): кредиторська заборгованість, розрахунки по дивідендах та ін.

• Короткострокові пасиви (П2): короткострокові кредити, позики.

• Довгострокові пасиви (П3): довгострокові кредити і позики.

• Постійні пасиви (П4): власний акціонерний капітал, що знаходиться постійно в розпорядженні підприємства.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються нерівності:

А1> = П1,

А2> = П2,

А3> = П3,

А4 <= П4

Фактори, що впливають на ліквідність

Тим чи іншим чином впливати на ліквідність підприємства можуть як зовнішні фактори, так і внутрішні. Загальна економічна ситуація в країні (наприклад, негативним чином позначаться проблеми в області платежів), політична обстановка (в тому числі законодавство), рівень інновацій (наскільки передові методики використовуються повсюдно? Доступні вони чи ні?) – несприятливу обстановку в цих сферах компанія може пом’якшити за рахунок низки заходів, таких як збільшення власного капіталу, продаж частини постійних активів, скорочення наднормативних запасів, вдосконалення роботи по стягненню дебіторської заборгованості та отримання довгострокового фінансування.

Посилання на основну публікацію