Що таке ISO: визначення

Історія створення

ISO (International Organization for Standardization – Міжнародна Організація по Стандартизації) – це всесвітня федерація національних організацій по стандартизації.

Вона була створена в 1946 році в Лондоні. В даний час Центральний секретаріат ISO розташовується в Женеві.

Створення ISO стало втіленням ідеї сприяння розвитку світової стандартизації та суміжних видів діяльності з метою забезпечення міжнародного обміну товарами і послугами, а також розвитку співробітництва в інтелектуальній, науково-технічної та економічної областях.

До компетенції ISO входить стандартизація у всіх областях, крім електротехніки та електроніки, питаннями яких займається Міжнародна електротехнічна комісія (IEC).

Крім стандартизації ISO займається також проблемами сертифікації.

На сьогоднішній день до складу ISO входять понад 150 країн зі своїми національними організаціями по стандартизації.

З 1946 року по теперішній час ISO було опубліковано понад 170 тисяч міжнародних стандартів в різних областях діяльності.

Перша версія системи стандартів ISO 9000 була розроблена в 1987 році, в її основу був покладений стандарт Британської організації по стандартизації.

Принципи ISO 9001: 2008

В даний час діє ISO 9001: 2008. Його основне завдання – допомогти підприємствам впровадити та забезпечити функціонування ефективних систем менеджменту ISO.jpgкачества, що враховує потреби всіх зацікавлених сторін.

Система менеджменту якості по ISO 9001: 2008 грунтується на восьми принципах.

Орієнтація на споживача, тому що будь-яке підприємство залежить від споживачів, і тому має розуміти їх поточні і майбутні потреби, виконувати їхні вимоги і прагнути до перевищення їхніх очікувань.

Лідерство керівників, які повинні забезпечити єдність мети та напрямів діяльності підприємства, а також створити і підтримувати внутрішнє середовище, в якому працівники можуть бути повністю залучені до виконання завдань організації.

Залучення працівників всіх рівнів, які є основою підприємства, а їх залучення до процесу виробництва дає можливість підприємству з вигодою використовувати їх здібності.

Процесний підхід, який забезпечує бажаний результат, тому що діяльністю та пов’язаними з нею ресурсами управляють як процесами.

Системний підхід до менеджменту, який передбачає розуміння менеджменту як системи, включеної у взаємозалежні процеси виробництва і вносить свій вклад в результативність і ефективність підприємства при досягненні його цілей.

Постійне поліпшення, яке розглядається як незмінна мета.

Заснований на фактах підхід до прийняття рішень, коли рішення приймаються на основі реальних даних і достовірної інформації.

Взаємовигідні відносини з постачальниками, здатність обох сторін створювати цінності.

Переваги впровадження ISO

Для компаній, в яких ефективно функціонує система менеджменту якості (СМЯ), характерно:

  • 1. Прозорість в частині організаційної структури, бізнес-процесів і функцій. Адже при розробці діяльності, пов’язаної з якістю, визначаються або уточнюються організаційна структура (як зобов’язання, повноваження і взаємовідносини, представлені у вигляді схеми, за якою підприємство виконує свої функції), бізнес-процеси і функції.
  • 2. Хороша керованість, тому що строго розподіляється відповідальність за виконання процедур. У більшості процедур передбачено ведення записів (звітів) про якість, які формують відповідальні особи після виконання встановлених дій.
  • 3. Успішний розвиток, обумовлене підвищенням компетентності (обов’язковість підготовки) персоналу, його залученістю в процес виробництва, підвищенням ефективності виробництва за рахунок усунення зайвих функцій і зниження частки неякісної продукції.
  • 4. Висока конкурентоспроможність підприємства, тому що наявність сертифіката значно піднімає авторитет підприємства, його торгової марки, що дозволяє змінити цінову політику підприємства.
Посилання на основну публікацію