Що таке інвестиційний портфель: визначення

Визначення поняття

Збереженням і примноженням капіталів вкладників займаються інвестиційні компанії, які формують і ведуть так званий інвестиційний портфель.

Таким чином, інвестиційний портфель – це комплект активів, що мають певну цінність. Зазвичай це акції, облігації, золото, валюта, нерухомість.

У вузькому понятті інвестиційний портфель – це сукупність цінних паперів різного терміну дії і різної ліквідності та інших активів, які використовуються для активних операцій по їх інвестування (вкладення капіталу) в прибуткові об’єкти.

По суті, інвестиційний портфель – це стратегічний план, яким чином кошти інвестора будуть розподілятися і примножуватися.

Тип інвестиційного портфеля залежить від багатьох складових і ділиться умовно на дві головні категорії:

  • агресивний (більш прибутковий, але і більш ризикований);
  • консервативний (довгостроковий, відносно безпечний і менш прибутковий).

Формування інвестиційного портфеля

Портфель інвестицій не може складатися з акцій одного підприємства, або тільки з облігацій, нерухомості і т.д. Існує таке поняття, як диверсифікація, нерозривно пов’язана з інвестиціями. Це означає: щоб по максимуму уникнути ризику втрати своїх активів, потрібно вкладати гроші в різні цінності.

Тобто, якийсь відсоток становитимуть акції, частина – облігації. Якщо одна частина виявиться збитковою, інша своїм прибутком покриє ці ризики.

Для цього формується інвестиційний портфель, що містить різні види цінностей. Від процентного співвідношення цих активів в портфелі залежить його прибутковість і можливий ризик. В агресивному портфелі більшу частину складають акції, які приносять великий прибуток, але мають ймовірність знецінитися. У консервативному портфелі знаходиться більше облігацій, паперів короткострокової позики, тобто менш ризикованих активів.

Різноманітність активів для мінімізації можливих втрат і максимального отримання прибутку – це основний сенс інвестиційного портфеля.

Фактори, що впливають на склад інвестиційного портфеля

При формуванні конкретного портфеля враховуються багато моментів:

  • сума, яку передбачається використовувати для інвестування,
  • частота інвестування (можливо, це одноразове вкладення),
  • наскільки інвестуються кошти вільні від інших операцій (оскільки ризики є у найконсервативніших портфелів).

Важливо враховувати поточний стан ринку, найбільш сприятливе для активів певного виду, правильно вибрати методи управління ризиками. Ліквідність активів, дохід і ризик повинні знаходитися в оптимальному співвідношенні, для чого проводиться повний аналіз обираних активів з урахуванням прогнозів рівня цін.

Інвестиційна стратегія

Залежно від складу портфеля вибирається інвестиційна стратегія, яка може бути активною і пасивною, або, як частіше трапляється на практиці, поєднувати і ту, і іншу.
Для агресивної частини портфеля вибирається активна, моментально відповідає на найменші зміни ринку, стратегія. Для консервативної частини – пасивна.

У формуванні інвестиційного портфеля бере участь і людський фактор. Молоді люди частіше віддають перевагу високоприбутковим стратегіям, більш літні вважають за краще не ризикувати.

Обрана стратегія потребує постійної переоцінки з відстеженням ринкової ситуації і позиції активів. При необхідності, від якихось активів позбавляються, а можливо і змінюють стратегію.

Посилання на основну публікацію