Що таке інкасація: визначення

Що таке інкасація

Інкасація – це складова частина діючої системи готівкового грошового обігу. У більш вузькому сенсі – це впорядкована передача підприємствами цінних активів на збереження в банківській установі за допомогою спеціальної охоронної структури.

До цінних активів належать:

  • готівкові грошові кошти, виручка понад встановлений залишкового ліміту для подальшого зарахування на розрахункові рахунки підприємства.
  • валютні цінності, цінні папери,
  • фінансові, платіжні та комерційні документи.

Не всяку здачу цінностей в банк можна назвати інкасацією – тільки якщо цю операцію виконує спеціальний структурний підрозділ – інкасаторська служба, на договірній і платній основі, з повною матеріальною відповідальністю. Цією діяльністю може займатися окремий підрозділ банку в якості банківської послуги або зовнішнє охоронне підприємство, у якого є окрема ліцензія ЦБ на даний вид діяльності.

Навіщо потрібна послуга інкасації

Комерційні організації найчастіше замовляють послугу інкасування грошей, виконуючи вимоги законодавства про порядок розрахунків, платежів і ведення касових операцій.

Відповідно до норм закону, всі організації зобов’язані здавати в установи банків надходять в їх каси готівку понад встановлений ліміт залишку готівки для подальшого зарахування на їх банківські рахунки.

Рідше користуються послугами охоронного супроводу, щоб безпечно перевезти інші цінні активи на свій розсуд.

Чи можна обійтися без інкасаційного органу?

Законодавчі вимоги про своєчасному трансферт готівки з каси на поточний банківський рахунок юридичні особи можуть виконувати самостійно – власними ресурсами на свій ризик. Наприклад, для малого бізнесу з відносно низькою виручкою.

Також можна збільшити число операцій за безготівковим розрахунком, в такому випадку оплата за надані товари та послуги буде автоматично переводитися на розрахунковий рахунок організації торгівлі.

Як виглядає процедура інкасації

Банк може інкасувати готівку у своїх клієнтів самостійно, за допомогою спеціально створеної внутрішньої служби. Також для проведення інкасації банк може залучати третіх осіб, наприклад спеціалізовані інкасаторські організації, а також користуватися інкасаторськими службами інших банків на договірній основі.

Висновок: якщо компанія обслуговується в певному банківській установі, вона повинна користуватися тільки послугами того інкасатора, якого їй пропонує обслуговуючий банк. Вибрати стороннього інкасатора на свій розсуд можна тільки в тому випадку, якщо заплановано перевезення цінного вантажу куди-небудь ще, крім обслуговуючого банку.

Операція інкасації для здачі виручки проходить в кілька етапів:

  • 1) підготовка грошових коштів до інкасації (здавання);
  • 2) оформлення інкасатором супровідних документів, обмін купюр на більші або їх розмін в разі потреби;
  • 3) здача инкассирующему органу;
  • 4) транспортування прийнятого вантажу на броньованому автомобілі у супроводі озброєної охорони. Якщо банківський робочий день закінчився, пакет відправляють на тимчасове зберігання в офіс інкасатора;
  • 5) прийом в кредитній установі,
  • 6) перерахунок в банку здаються грошей, перевірка їх на справжність і цілісність,
  • 7) зарахування (відображення) на відповідний банківський рахунок.
Посилання на основну публікацію