Що таке емітент

Емітент – від латинського слова «випусковий» – це юридична особа або орган державної виконавчої або місцевої влади, який від свого імені і в рамках своєї діяльності випускає в обіг цінні папери або інші платіжні засоби.

Емітент бере на себе обов’язки по забезпеченню прав власників емітованих паперів. Емісія – це досить широке поняття, яке включає в себе як випуск державою грошових знаків, так і поширення банками пластикових карт різних платіжних систем.

Особливий вид емісії – випуск в обіг цінних паперів, акцій і облігацій комерційними структурами і органами виконавчої влади.

Цінні папери випускаються емітентом, підприємством або іншим суб’єктом економіки, з метою фінансування своєї діяльності. Випущені в рамках емісії акції або облігації розміщуються на фондовому ринку.

На ринку емітент цінних паперів, юридична особа з будь-якою формою власності, виступає в ролі продавця. Товар, який він пропонує покупцеві, – це емітовані ним акції або облігації. В якості емітентів найчастіше виступають найрізноманітніші комерційні структури: держпідприємства, товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, закриті і відкриті акціонерні товариства.

Емітентів можна класифікувати за:

  • типами власності;
  • видами діяльності;
  • галузевою і територіальною приналежністю.

Порядок дій емітента при випуску цінних паперів жорстко регламентується законодавством. Попередньо повинно бути прийнято і належним чином задокументовано рішення про випуск (довипуск) акцій або облігацій.

Емісія цінних паперів

Емітент також зобов’язаний зареєструвати першу і кожну наступну емісію цінних паперів в державних органах. Для проведення емісії більшість компаній залучають професійних посередників – андеррайтерів, які за певну плату беруть на себе реєстрацію, випуск і розміщення паперів на фондовому ринку.

Емітент, випускаючи ті чи інші цінні папери, отримує додаткове фінансування в різній формі. Облігації – це всього лише особливий спосіб запозичення.

Випускаючи облігації, підприємство продає право надати йому позику під конкретний відсоток і на певний термін.

Емітент – акціонерне товариство, проводячи додаткову емісію акцій, продає право власності на частину підприємства і, відповідно, право участі в управлінні. Емісія акцій може бути як відкритою, коли папери, шляхом відкритої підписки або на фондовій біржі, може придбати будь-який бажаючий; так і закритою – серед обмеженого кола осіб. У будь-якому випадку, власник акцій отримує право на дохід від господарської діяльності емітента у вигляді дивідендів.

Для того, щоб емітент зміг вигідно продати свої акції або облігації, тим більше, розмістити їх на тій чи іншій фондовій біржі, він повинен відповідати певним критеріям, в числі яких:

  • рівень доходу;
  • юридичний статус;
  • розмір статутного фонду тощо.

У свою чергу, підприємства, чиї акції котируються на солідних торгових майданчиках, набувають певний статус, який підтверджує успішність їх розвитку.
Емітовані цінні папери, які опинилися у вільному продажі, починають торгуватися за власним курсом, тобто за поточною ціною на них. Курс цінних паперів багато в чому визначається станом справ у їх емітента. Курси акцій прибуткових, та підприємств що успішно розвиваються з плином часу, як правило, ростуть.

Стартап – це модель, що дозволяє швидко почати і протестувати бізнес ідею.

Розкриття інформації емітентами

Законодавством передбачені жорсткі правила розкриття інформації про юридичну особу, що емітував акції або облігації. Відповідно до закону «Про ринок цінних паперів», «Положення про розкриття інформації емітентами емісійних цінних паперів», іншим нормативним актам України, емітенти цінних паперів – акціонерні товариства, повинні регулярно і доступно інформувати про свою діяльність.

Розкриття  інформації емітентом обов’язкове як для компаній, чиї акції вільно обертаються на торгових майданчиках, так і для непублічних акціонерних товариств. Найбільший обсяг розкриття інформації припадає на емітентів, чиї цінні папери включені в котирувальні списки торгових майданчиків.

Згідно з нормативними актами, емітенти цінних паперів (акцій) повинні публікувати річні звіти, квартальні бухгалтерські звіти, списки афілійованих осіб, повідомлення про суттєві факти в їх діяльності та інші відомості, які здатні вплинути на котирування цінних паперів.

Повинні бути опубліковані також рішення і звіти про випуск акцій, облігацій і проспекти емісій. Обов’язкові до надання за запитами державних органів, акціонерів або аудиторів суспільства.

Форми розкриття інформації можуть бути різні і визначаються вимогами закону, а також залежать від обсягів, наявності та видів запитів.

Обов’язкові до публічного розкриття відомості повинні бути розміщені в:

  • засобах масової інформації;
  • стрічках новин;
  • мережі інтернет;
  • опубліковані в інших, доступних і виданнях.

Великі публічні компанії, емітенти цінних паперів, з метою підвищення довіри інвесторів і акціонерів і поліпшення свого іміджу добровільно і за власною ініціативою детально інформують широку громадськість про етапи свого розвитку.

Інформаційна прозорість і відкритість публічної компанії – запорука успішного розміщення цінних паперів на фондових майданчиках.

Посилання на основну публікацію