Що таке амортизація: визначення

Визначення терміна амортизації

В процесі експлуатації основні фонди підприємства піддаються зносу і втрачають частину своєї первинної вартості.

Знос поділяють на моральний і фізичний.

Моральний – такий вид зносу виникає внаслідок розвитку технологій. Морально застарілі ОПФ не зношуються фізично, але їх ціна знижується.

Фізичний – він може бути природним (внаслідок впливу природних факторів) і експлуатаційних.

Амортизація – це перенесення вартості основних виробничих фондів (далі ОПФ) по частинах на вироблену ними продукцію для накопичення грошових коштів, які будуть спрямовані на його повне або часткове відшкодування в майбутньому.

Після того, як вироблена продукція реалізується, частина грошової суми, яка відповідає перенесеної вартості основних фондів, перераховується в спеціальний амортизаційний фонд, де вона накопичується до повної величини, що відповідає первинної вартості основних засобів (за вирахуванням зношених ОПФ).

Цей фонд призначений для придбання нових ОПФ замість зношених і застарілих старих або для їх реновації (тобто, поновлення).

Амортизація і її функції

Економісти виділяють такі основні функції амортизаційного фонду:

 

 • Повне відновлення ОПФ після вибуття;
 • Стимулювання більш швидкого оновлення ОПФ;
 • Накопичення коштів для розширення виробництва;
 • Основний показник обліку амортизації, це грошовий вираз перенесеної вартості на готову продукцію. Він визначається через норму амортизації H або річний відсоток вартості ОПФ.

 

Нао = (Фперв – Флікв) + Д / (Фперв * Там) * 100%, де

Нао – річна норма амортизації на повне відновлення.

Фперв – первісна вартість ОПФ.

Флікв – ліквідаційна вартість ОПФ.

Д – вартість демонтажу ОПФ.

Там – нормативний або амортизаційний термін служби ОПФ.

Об’єкти амортизації

Амортизація нараховується на матеріальні довгострокові активи (виключаючи землю) і нематеріальні активи (див. Нижче), що належать компанії. Вона включається в операційні витрати.

Найпоширенішим методом розрахунку амортизації є рівномірне списання вартості активу протягом нормативного терміну служби, враховуючи в належних випадках будь-яку залишкову вартість, яка може бути реалізована при вибутті.

Нематеріальні активи – це статті, що включаються деякими компаніями в балансовий звіт на додаток до матеріальних довгострокових активів, таким як земля, будівлі, устаткування і транспортні засоби. Прикладами нематеріальних активів є «гудвіл» *, придбані торгові марки, дослідження і розробки, а також куплені права інтелектуальної власності, наприклад патенти.

* Гудвіл (goodwill) – надбавка до ціни компанії за ділові зв’язки, репутацію, ім’я на ринку і т. д.

Як нараховується амортизація?

Об’єкти для нарахування амортизації – це ОПФ, якими організація володіє по праву власності, а також господарського відання або оперативного управління. Амортизація не нараховується для тих видів ОПФ, які:

 • отримані в результаті дарування або безоплатно,
 • для об’єктів житлового фонду (крім тих, що використовуються для отримання прибутку),
 • а також для тих видів ОПФ, чиї споживчі властивості не змінюються з часом (земля, лісові угіддя і т.д.).

Норми амортизації встановлюються державою, з їх допомогою регулюються темпи зростання і швидкість відтворення в різних галузях господарства. Всього в Україні основні засоби класифіковані на 10 основних груп, кожна з яких має свою норму амортизації.

Амортизаційні відрахування від вартості ОПФ нараховуються з першого місяця після дати їх оприбуткування на баланс і припиняються з наступного місяця після моменту вибуття.

Нарахування амортизаційних відрахувань відбувається протягом усього строку корисного використання ОПФ, крім часу, коли вони знаходяться на ремонті або на реконструкції, а також в разі, якщо ОПФ переведені на консервацію більше ніж на 3 місяці.

Особливості розрахунку амортизації

Нормативний термін служби активів може бути значно менше періоду, протягом якого можливо їх фізичне використання. Це особливо стосується електронного обладнання. Наприклад, комп’ютер буде працювати і через 20 років, проте для розрахунку амортизації компанія може встановити лише 5-річний термін служби, вважаючи, що на той час їй захочеться придбати технологічно більш досконалу машину.

Зміна облікової вартості активу в результаті амортизації аж ніяк не обов’язково призводить її у відповідність з ринковою або реалізаційною вартістю. Наочним прикладом є купівля автомобіля, бо, як тільки він виїхав за ворота магазину, сума податку на нову машину втрачена.

Інший приклад – зроблене за спеціальним замовленням електронне обладнання для випробування унікального виробу. Реалізаційною вартістю такого обладнання стала б просто вартість брухту окремих частин, якщо, звичайно, воно не може бути використано або адаптовано іншою компанією.

Необхідно розуміти, що нарахування амортизації як частини операційних витрат не означає фізичного «відкладання» грошових коштів на заміну даного активу в майбутньому. Це просто бухгалтерська проводка в фінансових документах фірми.

Зазвичай компанії встановлюють конкретні терміни служби для амортизації різних видів основних фондів. Типовими прикладами є:

 • власні будівлі – від 25 до 50 років;
 • машини та обладнання – від 5 до 20 років;
 • автомобілі – від 3 до 6 років.

Розглянемо щорічні амортизаційні відрахування на комп’ютерне обладнання вартістю 140 000 долл., Щодо якої фірма планує 5-річний термін служби і повна відсутність залишкової вартості при вибутті. В цьому випадку щорічні амортизаційні відрахування складуть 1/5 від ціни придбання, тобто 140 000 долл., Поділені на 5, що дорівнює 28 000 долл. На рік.

Сфери застосування амортизації.

Амортизація, як правило, застосовується на практиці в бухгалтерському, а також в податковому обліку. Згідно з українськими стандартами бухгалтерського обліку, для нарахування амортизації у бухгалтерському обліку підприємства використовуються 4 методу нарахування:

 

 • лінійний
 • Спосіб зменшеного залишку
 • Спосіб списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання
 • Спосіб списання пропорційно обсягу продукції або робіт

 

У податковому обліку для визначення реальної суми оподатковуваного прибутку використовуються тільки лінійний і нелінійний метод.

Посилання на основну публікацію