1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Фінанси
 3. Що таке актив: визначення

Що таке актив: визначення

Актив – це майно підприємства або фізичної особи, від якого очікується отримання прибутку і матеріальних вигод. Цей термін також активно використовується для позначення майна підприємства, що відображає його загальну вартість. У бухгалтерському балансі активи відображаються поряд з пасивами, що дозволяє побачити реальні перспективи організації.

Активів властиві три невід’ємних характеристики:

 1. • Вміле управління дозволяє отримувати вигоду від використання активу
 2. • Угода, що дає право на використання активу вже сталася, тобто, він є об’єктом власності
 3. • Використання потенціалу активу міцно пов’язано з концентрацією грошових потоків в майбутньому.

Класифікація активів

Перш за все, активи слід розділити на матеріальні і нематеріальні. Перші мають цілком відчутну форму і представлені нерухомістю, технікою, цінними паперами і грошима, які відображаються в будь-якої документації.

Нематеріальні активи рідко піддають оформленої оцінці, але важливості від цього вони не втрачають. На кожному виробництві потрібні кваліфіковані фахівці, а існування венчурної фірми і зовсім неможливо без ноу-хау.

Активи також відрізняються і ступенем ліквідності. Найбільш високоліквідної формою є готівкові гроші, а найнижчими показниками володіє високоспеціалізована техніка.

Активи підприємств

Згідно із встановленою формою, в бухгалтерському балансі відображається дві основні категорії активів підприємства:

 1. • Оборотні – кошти, які беруть участь в щоденних витратах виробництва: грошовий оборотний капітал, дебіторська заборгованість, запаси сировини
 2. • Необоротні – активи, які не беруть участі у формуванні обороту: основні засоби, дорога техніка, довгострокові вкладення

Тим часом, підсумовування оборотних і необоротних активів не завжди дозволяє оцінити справжню вартість компанії. Тому в якості більш об’єктивного показника використовується така категорія, як чисті активи.

Чисті активи, як показник фінансового стану

Чисті активи

Під чистими активами розуміють суму відображених в балансі активів за вирахуванням основних категорій пасивів. У світовій практиці саме цей показник є найбільш значущим і визначає власний капітал підприємства.

Для розрахунку чистих активів в бухгалтерський баланс вносять основні категорії активів:

 1. • Необоротні активи: довгострокові вкладення, нематеріальні активи, основний капітал, виробничі приміщення і незавершене будівництво
 2. • Оборотні активи: запаси сировини, короткострокові вкладення і депозити, дебіторську заборгованість партнерів, заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу.

Другою стороною балансу є категорії пасивів:

 1. • Заборгованість за кредитами та інші боргові зобов’язання
 2. • Кредиторська заборгованість постачальникам
 3. • Заборгованість акціонерам по дивідендах, засновникам по виплаті доходів
 4. • Майбутні в доступному для огляду майбутньому витрати

Чисті активи вважають синонімом загального капіталу організації, що виражає її сукупну вартість на даний момент часу. Але об’єктивність такої оцінки стає спірна, тому як в бухгалтерський баланс можуть не увійти ще три категорії: уявні і фіктивні активи, які присутні лише на папері, і приховані резерви компанії.

Фіктивні і уявні активи

Уявні активи

Фіктивні активи – категорії, допущені в бухгалтерський баланс, але не існуючі в реальності. Їх внесення збільшує загальну вартість компанії і робить її привабливою для інвесторів або потенційних покупців бізнесу.

Існує три шляхи виникнення фіктивних активів:

• Несвоєчасне списання витрат і дебіторської заборгованості

• Шахрайство, спрямоване на візуальне збільшення вартості організації

• Внесення в баланс нематеріальних активів, які не володіють ліквідністю в питаннях перепродажу

Уявні активи – подібна до попередньої категорія, яка відображається в балансі, візуально збільшує вартість компанії, але об’єктивно або не існує. Існуючі ж активи цієї категорії приносять незмірно малі вигоди. Облік уявних активів нерідко наводиться в документах, які подаються при необхідності отримання юридичною особою кредиту або лізингу.

До уявним активів відносять:

• Податок на додану вартість придбаних цінностей, відшкодування якого компанія сподівається отримати з державного бюджету

• несписані дебіторські заборгованості партнерів

• несписані вартість активів, непридатних до подальшого використання

• Позики, видані акціонеру товариства

• Підвищена шляхом невірного нарахування амортизації вартість матеріальних і нематеріальних активів

• Непридатна, зіпсована сировина

• Запаси продукції, які не можуть бути продані

Володіння фіктивними і уявними активами хоч і дозволяє іноді отримати підприємству черговий кредит або лізинг, але не відображає реального стану речей. Штучно завищена вартість не принесе очікуваних доходів, що в ряді випадків може створити проблеми в розвитку організації.

Приховані переваги – не відбита категорії активів

Приховані активи

Приховані активи підприємства – чинники, які, відповідно до законодавства, не вносяться в бухгалтерський баланс, але дають компанії певні переваги і матеріальні вигоди в доступному для огляду майбутньому.

До прихованих потенціалів організації відносяться вироблені витрати, здатні принести позитивні зміни:

• Організаційні витрати

• Навчання та атестація працівників

• Отримання необхідних сертифікатів і акредитацій

• Отримання ліцензії або патенту на продукцію

• Модернізація основних засобів виробництва

• Маркетингові дослідження, розробка бізнес-плану

• Розробка товарного знаку, бренду, лінії

• Витрати на рекламу

Приховані активи не мають реальної цінності, у зв’язку з чим і не можуть бути враховані, проте, вони створюють потенціал, економічні переваги компанії на ринку.

Людина і особисті активи

Багата людина відрізняється від бідного умінням правильно розставляти пріоритети, вести власний облік фінансів і відмовлятися від непотрібних речей. Одним з найважливіших факторів створення особистого капіталу і фінансової «подушки» є вміння здобувати і накопичувати активи.

Особисті активи

Особистий актив – цінність, яка здатна принести дохід в доступному для огляду майбутньому або довгостроковій перспективі. До них слід віднести:

• Використання частини доходів на створення інвестиційного портфеля. Нині зовсім не обов’язково володіти колосальним капіталом і знанням ринку, щоб стати інвестором. Можна довірити кошти професійного управління ПІФів, вступити в інвестиційний клуб або купувати вічні цінності – золото в злитках і монетах.

• Інтелектуальні активи. Вища освіта, проходження тренінгів і покупка книг – всі ці витрати здатні окупитися в десятки разів при правильному застосуванні отриманих знань.

• Вкладення в власний бізнес-проект

• Купівля нерухомості, призначеної для орендних доходів

• Створення пасивних джерел доходу

В особистому житті людини, так само як в бухгалтерському балансі підприємства існує дві сторони – активи і пасиви, які визначають реальне фінансове становище. Тому, купуючи черговий айфон, стильний наряд або плазму на всю стіну, слід задуматися: чи потрібно це вам? Більшість людей не здатні розбагатіти тільки з тієї причини, що постійно набувають (нерідко в кредит) пасиви, абсолютно забуваючи про активи.

Активи – сторона балансу, що відображає кошти, від яких очікують отримання матеріальної вигоди, потенційного зростання доходів. Вони важливі, як у розвитку підприємства, так і в житті звичайних людей.

ПОДІЛИТИСЯ: