Сеньйораж: визначення

Що таке сеньйораж?

Сеньйораж (від фр. Seigneuriage) – дохід, що отримується від емісії грошей. Сеньйораж не слід змішувати з родинним йому поняттям інфляційний податок.

В умовах товарних, фідуціарних і умовних, або фіатних грошей сеньораж виходить істотно різними способами.

Сеньйораж в умовах товарних грошей

У середньовічній Європі право на отримання плати за чеканку монет було однією з сеньйоральних регалій. Проте, власне карбуванням могло займатися і приватне підприємство. Послуга монетного двору полягала в карбуванні срібною або золотою монети з наданого замовником металу. Частина цього металу служила платою і становила валовий сеньораж, який ділився на дохід власника монетного двору (брассаж) і дохід суверена (чистий сеньораж).

Витрати на безпосередню карбування монет великих номіналів були незначно вище витрат на виробництво розмінних монет, тоді як їх вага була в десятки і сотні разів вище. Тому в деяких країнах плата за чеканку розрізнялася залежно від номіналу вироблених монет.

В інших країнах, навпаки, плата виражалася у відсотку від ваги і була єдиною для монет усіх номіналів (хоча і відрізнялася для золотих і срібних монет), але змінювався брассаж.

Навпаки, у Франції плата за чеканку не залежала від номіналу монети. Якщо розглядати лише роки з постійною монетної стопою, то в 1354-1490 роках валовий сеньораж становив в середньому 7,5% для срібла і 2,0% для золота. Для порівняння, в 1402 році брассаж склав для денье (1d) – 10,67%, для Блана (10d) – 6,46%, для екю (270d) – 0,72%.

Коли металеве зміст монети не переглядалася, обсяг карбування був невеликий, і сеньйораж становив 0,1-0,5% доходів суверена. Суверен міг витягати з цієї регалії значно більший дохід шляхом одночасного перегляду ваги монет і роздування сеньйоражу.

У періоди зниження металевого вмісту монети у Франції між 1 354 і 1490 роками сеньораж досягав в середньому 21,7% для срібної монети і 4,3% для золотої, а в 1419-1422 роках ставка для срібла коливалася між 40 і 60 відсотками.

Зміна ваги монет вело до зростання обсягу перечеканкі, і доходи багаторазово росли. Наприклад, в 1299 році доходи від сеньйоражу становили половину всіх доходів короля Франції, майже в 2000 разів перевищивши дохід від карбування в 1322 році. У 1418 році доходи від сеньйоражу становили 76% всіх доходів, у 1419-1420 роках – 91%. В Англії в 1544-1551 роках сума сеньйоражу склала 1,2 млн. Фунтів, у той час як за 1540-1547 рік податки досягли тільки 0,92 млн. Фунтів.

У Новий час в деяких країнах плата за чеканку монети була скасована повністю. Зокрема, в Іспанії вона була скасована в 1608 році, в Великобританії – в 1666 році; в Сполучених Штатах закон про вільну карбування монети був прийнятий в 1792 році.

Сеньйораж в умовах фіатних грошей

Коли гроші не виготовляються з матеріалу, що має еквівалентну вартість, сеньйораж – це прибуток у вигляді різниці між собівартістю виготовлення і підтримки Divident.jpgобращенія грошових знаків (паперових, електронних або інших) і їх номіналом.

Наприклад, якщо вважати, що собівартість виготовлення стодолларовой банкноти 10 центів, то сеньйораж при випуску такої банкноти складе 99 доларів 90 центів. Але на практиці він буде менше на суму витрат на охорону, транспортування і заміну купюр після зносу.

Зазвичай сеньораж є прибутком емісійних центрів (центральних банків), у тому числі мають приватну форму власності (Федеральна резервна система (США), Банк Англії до 1946 року). Хоча держава може додатково регулювати його використання (наприклад, прибуток ФРС направляється на виплату дивідендів, сума яких фіксована на рівні 6% річних, а решту – зараховується в дохідну частину бюджету США).

Якщо фіатние гроші випускаються в обіг через купівлю цінних паперів (як, наприклад, в США або Канаді), то для емісійного центру сеньйораж вважається процентний дохід з цих паперів за вирахуванням собівартості виготовлення грошей.

Наприклад, якщо собівартість виготовлення стодолларової банкноти складає 10 центів при терміні життя банкноти 5 років і Нацбанк випускає її в обіг, скуповуючи на відкритому ринку облігацію вартістю 100 доларів і приносить щорічний дохід 1%, то сеньйораж складе 98 центів на рік.

Якщо гроші випускаються в обіг через купівлю іноземної валюти (як, наприклад, в країнах, де діє валютний рада), то ні національний Центробанк, ні держава сеньйоражу не отримує, а весь він дістається іншій країні – емітенту даної валюти. Правда, це стосується тільки покупки валюти в формі готівки і безготівкових рахунків, в разі ж покупки Центробанком валюти в формі державних цінних паперів (як це зазвичай і відбувається) емітент отримує частину сеньйоражу у вигляді процентного доходу, аналогічно сеньйораж при покупці цінних паперів свого собственног

Посилання на основну публікацію