Сальдо

Сальдо – це різниця між надходженнями і витратами за певний проміжок часу.

Позитивне, активне сальдо означає перевищення надходжень над витратами, а негативне – навпаки.

Сальдо в бухгалтерському обліку

Сальдо в бухгалтерському обліку – залишок по бухгалтерському рахунку, різниця між сумою записів по дебету і кредиту рахунків:

Дебетове сальдо (дебет більше кредиту) відображає стан даного виду господарських коштів на певну дату і показується в активі балансу.

Кредитове сальдо (кредит більше дебету) відображає стан джерел господарських засобів і показується в пасиві.

Якщо рахунок не має залишку (сальдо дорівнює нулю), то такий рахунок називається закритим.

У бухгалтерському обліку деякі рахунки можуть одночасно мати і дебетове, і кредитове сальдо.

При аналізі бухгалтерського рахунку за певний проміжок часу, наприклад – останній місяць, виділяють:

Сальдо початкове (вхідне) – залишок по рахунку на початок періоду. Розраховується на підставі попередніх операцій.

Дебетовий і кредитовий обороти за період – розраховується на підставі операцій тільки за розглянутий період.

Сальдо за період – сумарний результат операцій за розглянутий період.

Сальдо кінцеве (вихідне) – залишок по рахунку на кінець періоду. Зазвичай розраховується як арифметична сума початкового сальдо і оборотів за період.

Сальдо у зовнішньоторговельних відносинах

Характеризуючи зовнішньоторговельні відносини, часто розглядають суму експорту та імпорту, надходження з-за кордону і платежі за кордон за певний період, наприклад, за рік.

При цьому виділяють сальдо торгового балансу і сальдо платіжного балансу.

Сальдо торгового балансу

Основу зовнішньої торгівлі товарами складають експорт і імпорт. Різниця між цими величинами за певний період і називається сальдо торгового балансу.

При цьому сальдо торгового балансу може бути негативним або позитивним.

Позитивне сальдо торгового балансу означає перевищення експорту над імпортом (країна більше продає, ніж купує).

Негативне сальдо торгового балансу означає перевищення імпорту над експортом (країна більше купує, ніж продає).

Ситуація перевищення імпорту над експортом (негативний торговий баланс) розглядається як негативна, так як в результаті такої політики країну заповнюють закордонні товари, чого страждає вітчизняний виробник, а гроші виводяться з країни за кордон.

Сальдо платіжного балансу

У відносинах між державами завжди присутні грошові розрахунки.

Сальдо платіжного балансу – це різниця між надходженнями з-за кордону і платежами за кордон.

Сальдо платіжного балансу також може мати позитивно або від’ємне значення.

Позитивне сальдо платіжного балансу означає перевищення всіх платежів, що надходять до країни з-за кордону, над платежами з даної країни в іншу країну.
Негативне сальдо платіжного балансу означає перевищення платежів з країни над платежами в країну.

Посилання на основну публікацію