Розвиток бухгалтерського обліку та його користувачі

Переходом до ринкової економіки виникла потреба змінити принципи обліку і звітності на підприємстві. Найпершим кроком стало розвиток законодавчої бази – з цією метою був прийнятий закон про бухгалтерський облік і стан з бухгалтерського обліку та звітності.
Удосконалення первинної документації відбувається шляхом введення єдиної системи документів, яка називається обов’язковою для підприємців і організацій – це обов’язкова перепідготовка бухгалтерських кадрів.
В даний час діє 15 міжнародний стандартів, основні – облік матеріально-виробничих запасів, облік основних засобів, доходи і витрати організації. Кожен стандарт включає в себе номер стандарту, номер статті обліку, основні терміни і вирази.
Користувачі інформації бухгалтерського обліку (юридичні та фізичні особи) діляться на три групи:
1 – особи, які працюють на підприємстві і що цікавлять його доходами.
2 – не працюють на підприємстві, але мають фінансові інтереси: кредитори, акціонери, засновники.
3 – особи, що мають непрямий фінансовий інтерес: податківці, службовці судових органів.

Посилання на основну публікацію