Розширене виробництво

Розширене виробництво – відновлення виробництва в новому циклі зі збільшенням масштабу за кількістю і якістю продукції, що випускається. Щоб підприємець мав можливість розширювати виробництво кожен цикл, йому будуть потрібні додаткові чинники. Ключовим джерелом коштів для розширення є прибуток організації, яка більше не може бути цілком витрачена на особисте споживання. Зростання кількості і якості факторів виробництва досягається завдяки раціональному їх застосування та інтеграції новітніх технологій і модернізації виробничого процесу.

Що говорив про виробництво Маркс?

Умови економічної рівноваги при розширеному виробництві були перераховані Марксом у другому томі «Капіталу». Його теорія пропонувала ділити суспільне виробництво на дві групи: виробництво товарів для споживання і виробництво засобів виробництва. В обох групах капітал розпадався на змінний (v), постійний (с), додаткову вартість (m). Значить, вартість будь-якого виробленого товару становила c + v + m.

К. Маркс стверджував: при розширеному виробництві ½ додаткової вартості має витрачатися на особисті потреби капіталіста, а друга половина – інвестуватися в розвиток виробництва. При цьому структура капіталу залишається незмінною і зберігає пропорції з: v = 4: 1 (група засобів виробництва), c: v = 2: 1 (група споживання). Маркс виділив такі умови пропорційності реалізації при розширеному виробництві:

  • Весь капітал групи засобів виробництва перевищує постійний капітал групи споживання.
  • Весь капітал групи засобів виробництва перевищує суму постійних капіталів обох груп.
  • Суми змінних капіталів і додаткової вартості обох груп разом перевищують весь капітал групи споживання.

Типи розширеного виробництва

Виділяють два типи розширеного виробництва:

Інтенсивний тип визнає тільки якісне зростання, тобто ефективний розподіл ресурсів, модернізацію обладнання, вдосконалення умов праці та менеджменту. Типи інтенсифікації бувають такими:

– працезберігаючий (зниження числа працівників);

– ресурсозберігаючих (економія ресурсів);

– фондозберігаючий (інтеграція більш досконалих машин).

Екстенсивний тип передбачає зростання виробництва за рахунок залучення додаткових трудових і фінансових ресурсів. Екстенсивне виробництво в чистому вигляді використовується досить рідко – частіше в комбінації з інтенсифікацією.

Посилання на основну публікацію