Розрахункові банківські операції: визначення

Поняття розрахункових операцій в банках

Розрахункові банківські операції – окремий вид операцій кредитних установ по здійсненню розрахунково-касового обслуговування клієнтів, а також рух грошей між банківськими рахунками для здійснення банківської діяльності.

Розрахункові операції здійснюються згідно з розпорядженням клієнтів, контрагентів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Виконання розрахункових операцій займає близько 70% операційного часу в банках.

Банківські розрахункові операції взаємопов’язані з пасивними і активними операціями і не можуть існувати у відриві, так як кожна з них робить можливою проведення іншої.

Класифікація банківських розрахункових операцій

Залежно від учасників, розрахункові операції банків поділяються на дві основні групи:

1) Клієнтські розрахункові операції, при здійсненні яких беруть участь в якості основних суб’єктів як банки, так і їх клієнти. Найбільш типові:

 • Розпорядження клієнтів щодо оплати робіт, товарів, послуг постачальникам.
 • Погашення заборгованостей.
 • Депонування готівки на рахунок.
 • Вилучення готівки з рахунку.
 • Переказ грошей.

2) Внутрішні банківські розрахункові операції або міжбанківські розрахунки, в якості основних суб’єктів яких виступають банки.

Міжбанківські розрахунки будуються на основі системи межфіліальних оборотів (МФО).

Крім міжбанківських розрахунків, фінансові установи здійснюють платіжні операції між собою за допомогою кореспондентських рахунків, відкритих кожним комерційним банком в Нацбанку. Комерційні банки мають також право відкривати кореспондентські рахунки в інших комерційних банках і можуть здійснювати по ним як свої операції, так і операції клієнтів.

Залежно від виду використовуваних платіжних інструментів виділяють готівкові і безготівкові розрахункові операції, які в свою чергу діляться на:

 • розрахунки платіжними дорученнями (вимогами-дорученнями);
 • розрахунки чеками (дебетові перекази коштів з одного рахунку на інший);
 • розрахунки векселями;
 • розрахунки акредитивами;
 • розрахунки пластиковими картками;
 • розрахунки готівкою.

Виходячи з форм розрахунків, можна виділити:

 • Акредитивні розрахункові операції;
 • Інкасові розрахункові операції;
 • Перекладні операції.

Клірингові розрахункові операції – здійснення платежів шляхом взаємозаліку платіжних зобов’язань і вимог банку.

Основні види операцій

Залежно від функціональних відмінностей і призначення розрахункові операції банків поділяються на:

 • 1) операції з відкриття поточних, розрахункових, термінових і інших рахунків;
 • 2) операції з ведення різних видів рахунків (списання та зарахування коштів, нарахування відсотків і комісійних);
 • 3) касові операції (операції по трансформації готівки в безготівкові, і навпаки);
 • 4) акцептні операції, пов’язані з отриманням згоди (або відмови) платника сплатити відповідний платіжний інструмент;
 • 5) операції, пов’язані з переуступкою права отримання платежу: факторингові; облікові; передавальні (індоссаціонние);
 • 6) Авальні (гарантійно-поручительські) операції банків, коли останні виступають в якості гаранта або поручителя платежу.
Посилання на основну публікацію