Розрахунки чеками

Чек – письмове розпорядження платника своєму банку сплатити з його рахунку держателю чека певну суму.
В Україні не досить розвинені розрахунки чеками, так як мають ряд обмежень:
1. Заборона на розрахунки чеками між фізичними особами.
2. Неможливість перетворення чека в оборотний документ (з обороту вилучено чеки на пред’явника і ордерні).
У розрахунку чеком беруть участь наступні особи: банк чекодавця, чекодавець, чекодержатель, банк чекодержателя (забезпечує оплату пред’явлених чекодержателем чеків за рахунок коштів чекодавця через банк чекодавця).
Схема руху грошових коштів при розрахунку чеками через розрахунково-касовий центр:
1. Запит на чекову книжку.
2. Видача чекової книжки.
3. Чекодавець передає чек чекодержателю.
4. Чекоутримувач становить в чотирьох примірниках реєстр чеків і передає до свого банку, який за рахунок банку чекодавця їх оплачує. Четвертий варіант реєстру повертається чекодержателю.
5. Банк чекодавця направляє чек і третій примірник реєстру в свій розрахунково-касовий центр, який зараховує кошти на кореспондентський рахунок банку чекодержателя, знявши їх з кореспондентського рахунку банку чекодавця. Третій примірник реєстру і чек залишається в розрахунково-касовому центрі, а другий і перший в розрахунково-касовому центрі, що обслуговує чекодавця.
6. На підставі отриманих реєстрів банк чекодавця списує гроші з рахунку чекодавця і відображає використання грошей за своїм кореспондентському рахунку в розрахунково-касовому центрі.
Використання чеків:
1. Служать засобом отримання готівки (грошовий).
2. Для отримання готівки з розрахункового рахунку на оплату чогось.
3. Засіб обігу і платежу при придбанні товару та погашення боргу (розрахунковий).
4. Для безготівкового розрахунку.
Види чеків:
1. Іменні – виписані на певну особу без права передачі іншим.
2. Ордерний – на певну особу, але з правом передачі іншій особі за коштами індосаменту.
3. Розрахунковий – при проведенні безготівкових розрахунків.
4. Пред’явницькі – сума виплачується без вказівки одержувача.
5. Акцептовані – платіж здійснюється за згодою банку.

Посилання на основну публікацію