Розподіл доходів в економіці

Диференціація робіт призводить до нерівності в розподілі особистих доходів. Крім того, важливим фактором нерівності є нерівномірний розподіл власності на цінні папери, а так само нерухоме майно.
Щоб визначити ступінь нерівності в економіці використовують криву Лоренца. Зазвичай населення ділять на 5 груп: від найменш забезпечених до найбагатших. Якщо все групи населення мають рівні доходами, то на 20% населення доводиться 20% доходів.
Крива Лоренца відображає фактичний розподіл прибутку в економіці. Як правило, бідняки отримують 5-6% доходів, а багатії – 40-45%, тому крива Лоренца проходить між ними.
Рівень нерівності визначається за допомогою коефіцієнта Джині = площі фігури / S ABC. Чим більше коефіцієнт, тим більше нерівність в економіці.

Посилання на основну публікацію