Роль і функції оптової торгівлі в системі господарських відносин

Оптова торгівля – включає в себе будь-яку діяльність з продажу товарів і послуг тим, хто купує їх з метою перепродажу або професійного використання.
Оптова торгівля, організовуючи рух товарів каналами розподілу, сприяє синхронізації виробництва і споживання товарів.
Завдання розвитку оптової торгівлі:
1. Стабілізація обсягів оптової операції.
2. Розвиток конкурентного середовища і стимулювання активних фірм просування на ринку вітчизняних товарів.
Цілі розвитку оптової торгівлі:
1. Створення розвиненої структури каналів руху товару.
2. Підтримка необхідної інтенсивності товаропотоків.
3. Створення резервних джерел фінансового забезпечення процесу руху товару.
4. Економія сукупних витрат обігу.
Функції оптової торгівлі стосовно оптовим покупцям:
1. Оцінка потреб і попиту.
2. Перетворення виробничого асортименту в торговий.
3. Накопичення і зберігання товарних запасів.
4. Доставка товарів.
5. Кредитування.
6. Інформаційне та консалтингове обслуговування.
Функції оптової торгівлі по відношенню до постачальників:
1. Концентрація комерційної діяльності.
2. Підтримка процесу переходу прав власності на товар.
3. Інвестиційне забезпечення процесу руху товару.
4. Мінімізація комерційного ризику.
5. Маркетингове обслуговування.

Посилання на основну публікацію