Роль фінансової звітності

Для управління фінансами використовуються дві інформаційні бази: створювана в системі фінансового обліку, створювана в системі управлінського обліку. Управлінський облік реалізується внутрішніми стандартами обліку. Фінансовий – правилами бухгалтерського обліку. Фінансовий потрібно в обов’язковому порядку, а управлінський – немає. Управлінська звітність – для прийняття управлінських рішень менеджерами, а фінансова – для зовнішніх користувачів.
Призначення основних засобів фінансовій звітності:
1. Баланс – характеризує ризик даного бізнесу – співвідношення позикового і власного капіталу; структура активів – наскільки активи ліквідні, наявність основних засобів у власності.
2. Звіт про прибутки і збитки – характеризує рівень прибутковості бізнесу – рентабельність, прибуток.
3. Звіт про рух грошових коштів – характеризує ліквідність бізнесу.
Завданням фінансового менеджменту є зростання прибутковості бізнесу при оптимальному рівні ліквідності і мінімальному рівні ризику. При цьому, рішення приймаються на основі одного з базових фінансових механізмів: чим вище ризик, тим вище прибутковість.
У сукупності три форми звітності складають фінансову модель бізнесу, яка, як і будь-яка модель, лише приблизно характеризує діяльність підприємства.

Посилання на основну публікацію