Роль бухобліку і застосовувані вимірювачі

Бухгалтерський облік – це процес згуртованого, безперервного, взаємопов’язаного спостереження і відображення господарської діяльності підприємства за основними документами різними вимірювачами.

Суцільне відображення має на увазі обов’язкове врахування всього майна, всіх видів виробництва, запасів продуктів і грошових коштів. Безперервне постійне спостереження і запис документів, які роблять на підприємстві господарські операції. Взаємопов’язаність викликана залежністю між собою господарських операцій.

Роль бухгалтерського обліку полягає в тому, що він є найважливішим в системі звіту. Бухгалтерський облік може бути побудований за двома ознаками:
1 – централізований – бухгалтерія обслуговує кілька підприємств і працівники спеціалізуються по окремих об’єктах обліку.
2 – децентралізований – бухгалтер веде облік і звітність починаючи від первинних документів до бухгалтерського балансу.

Вимірювачі бухгалтерського обліку:
1 – натуральні – застосовуються для обліку однорідних товарів. З їх допомогою контролюється наявність товару.
2 – трудові – дозволяє визначити витрачений час, розрахувати продуктивність праці, заробітну плату.
3 – грошові – узагальнюючий показник, за допомогою якого визначається фінансові стану, витрати підприємства, складаються звіти і баланси.

Посилання на основну публікацію