ROE: рентабельність власного капіталу

Що таке Return on Equity

Рентабельність власного капіталу (return on equity, ROE, також використовується термін «Прибуток на акціонерний капітал») – фінансовий коефіцієнт, який показує віддачу на інвестиції акціонерів з точки зору облікового прибутку. Даний метод оцінки бухгалтерського обліку схожий з показником повернення на інвестиції (ROI).

Цей відносний показник ефективності діяльності виражається у формулі:

Чистий прибуток, отриманий за період, розділити на власний капітал організації.

Величина чистого прибутку береться за фінансовий рік, без урахування дивідендів, виплачених по звичайних акціях, але з урахуванням дивідендів, виплачених за привілейованими акціями (при їх наявності). Акціонерний капітал береться без урахування привілейованих акцій.

Користь коефіцієнта ROE

Фінансовий показник віддачі ROE важливий для інвесторів або власників бізнесу, так як з його допомогою можна зрозуміти, наскільки ефективно був використаний вкладений в справу капітал, наскільки ефективно компанія використовує свої активи для отримання прибутку. Даний показник характеризує ефективність використання не тільки капіталу (або активів) організації, а тільки тієї його частини, яка належить власникам підприємства.

Втім, Return on Equity є ненадійним виміром в питанні визначення вартості компанії, так як вважається, що даний показник завищує економічну цінність. Виділяють не менше п’яти чинників:

 • 1. Тривалість проекту. Чим довший, тим більше завищені показники.
 • 2. Політика капіталізації. Чим менше частка капіталізованих сукупних інвестицій, тим більше завищення показників.
 • 3. Норма амортизації. Нерівномірне амортизація призводить до більш високого ROE.
 • 4. Запізнення між інвестиційними витратами і поверненням від них через приплив грошових коштів. Чим більше розрив у часі, тим вище ступінь завищення показників.
 • 5. Темпи зростання нових інвестицій. У швидкозростаючих компаній нижчий показник Return on Equity.

Показники значень ROE

Норма рентабельності власного капіталу становить приблизно 10-12% для країн з розвиненою економікою. Для інфляційних економік показник повинен бути вище. По суті, ROE – це ставка, під яку в компанії працюють засоби акціонерів. Отже, якщо ROE = 20%, це означає, що на кожен вкладений акціонерами рубль компанія згенерувала 20 коп. чистого прибутку.

Аналіз рентабельності власного капіталу виступає головним порівняльним критерієм по відношенню до альтернативної прибутковості, яку міг би отримати акціонер, вклавши свої гроші в інший бізнес. Наприклад, якщо цінні папери приносять прибуток 10% річних, а прибутковість бізнесу лише 5%, то слід вирішити питання про доцільність подальшого ведення такого бізнесу.

Причому нормативне значення ROE прийнято оцінювати в довгостроковій перспективі: віддача на капітал не повинна бути нижче вкладень у фінансові інструменти з низьким ступенем ризику. Необхідно враховувати, що ризики ведення бізнесу набагато вище, ніж вкладення в цінні папери або в банківський депозит. Таким чином, перспективність бізнесу оцінюється з урахуванням ставок по низькоризикових вкладенням плюс премія за ризик (корпоративний, ринковий, економічний, політичний та ін.).

Можна зробити висновок, що чим вище рентабельність власного капіталу, тим краще. Але високе значення показника також може бути пов’язано з високою часткою позикового капіталу і малою часткою власного, що негативно впливає на фінансову стійкість організації.

Разом, розрахунок ROE має сенс тільки в тому випадку, якщо в організації є власний капітал (позитивні чисті активи). В іншому випадку розрахунок малопридатний для аналізу.

Рентабельність застосованого капіталу (ROCE)

 

Рентабельність застосованого капіталу (Return on Capital Employed, ROCE) – аналітичний бізнес-показник віддачі від капіталу – як власного, так і від залучених інвестицій. Використовуючи показник ROCE можна оцінити ефективність операційного менеджменту компанії, незалежно від джерел фінансування діяльності.

Синоніми: рентабельність задіяного капіталу; прибуток на інвестований капітал; рентабельність залученого капіталу; рентабельність акціонерного капіталу; рентабельність вкладеного капіталу.

Економічна сутність коефіцієнта рентабельності задіяного капіталу в тому, що можна порівняти розрахований коефіцієнт рентабельності з іншими видами бізнесу, якщо виникає питання в доцільності інвестування коштів.

Нормативне значення коефіцієнта рентабельності задіяного капіталу

Даний показник не має нормативного значення, але зазвичай інвестори порівнюють його з середньою кредитною ставкою. Якщо ROCE компанії вище середньої ставки за позикою, підприємство може розглядатися як потенційний об’єкт для інвестицій. В іншому випадку розширення бізнесу шляхом залучення додаткового позикового капіталу призведе до погіршення фінансового стану, падіння прибутку або до збитків.

Якщо коефіцієнт ROCE знижується, значить:

 • Збільшується власний капітал (а також боргові зобов’язання).
 • Зменшується оборотність активів.
 • Якщо коефіцієнт ROCE зростає, можна зробити висновки, що:
 • Збільшується прибуток підприємства.
 • Збільшується фінансовий важіль.

Даний коефіцієнт порівнюють з показником рентабельності власного капіталу (ROE) з тією відмінністю, що при розрахунках коефіцієнта рентабельності задіяного капіталу використовується прибуток до сплати відсотків і податків, а разом з акціонерним капіталом враховуються наявні у компанії борги.

Якщо у підприємства немає привілейованих акцій (довгострокових зобов’язань) і немає зобов’язань по обов’язкову виплату дивідендів, то значення ROCE = ROE.

Взаємозв’язок ROCE і ROE показує вплив структури фінансування на капіталізацію і ризики бізнесу: наскільки ефективно використовується зовнішнє фінансування для збільшення дивідендів, а також наскільки високі ризики компанії і акціонерів при використанні зовнішнього фінансування.

Як розрахувати ROCE

Існує кілька методів розрахунку коефіцієнта:

1) ROCE = (Net Income – Preferred Dividends) / Total Stockholder Equity

Net Income – чистий прибуток

Preferred Dividends – дивіденди за привілейованими акціями

Equity – величина звичайного акціонерного капіталу.

2) ROCE = Earnings before interest and tax (EBIT) / capital employed (залучений капітал).

3) ROCE = 2 * NP / CEbeg + CEend

NP (net profit) – чистий прибуток;

CE (capital employed) – залучений капітал на початок і кінець періоду.

Користь застосування ROCE для фінансового аналізу

 • 1) Аналіз показника рентабельності інвестованого капіталу служить орієнтиром в ухваленні важливих інвестиційних рішень, наприклад, про проведення додаткової емісії акцій або щодо дивідендної політики підприємства.
 • 2) Цей показник виступає орієнтиром для оцінки доцільності залучення компанією позикових коштів. Якщо відсоток по кредиту вище, ніж коефіцієнт ROCE, значить, організація не зможе ефективно використовувати кредит і відпрацювати відсотки по ньому.
 • 3) Високий показник ROCE – це факт ефективного використання капіталу в довгостроковій перспективі, і як наслідок, генерація додаткової вартості для акціонерів.
 • 4) Використовується для порівняння ефективності роботи в різних видах бізнесу і для оцінки того, генерує компанія досить прибутку, щоб виправдати вартість залучення капіталу.
Посилання на основну публікацію