Ризики інвестиційних проектів

Інвестування завжди пов’язане з ризиком. Під ризиком інвестування мається на увазі ймовірність втрати прогнозного доходу від вкладень через ендогенних або екзогенних факторів. Передбачити всі ризики дуже проблематично – на результат можуть вплинути навіть політичні події в країні, передбачити які просто неможливо. Багато інвесторів пропонують включати в розрахунки прибутковості інвестицій новий фактор – фактор ризику, що зайвий раз доводить його виняткову важливість:

За видами ризики інвестування поділяються на такі:

Економічні – найбільш важливі ризики. До таких відносяться, наприклад, девальвація або різке падіння національної валюти щодо долара і євро.

Політичні. Ці ризики – адміністративні обмеження для такої інвестиційної діяльності, яка суперечить державному курсу.

Соціальний – сюди відносяться незаплановані соціальні програми, ризик страйку.

Екологічний. Тут все просто – загрозу несуть урагани, землетруси та інші стихійні лиха.

Інші. Сюди відносяться загрози, що не належать до жодного з перерахованих вище видів – наприклад, опортунізм на підприємстві або рекет.

Якісний аналіз ризиків інвестиційного проекту

Крім кількісного аналізу ризику (тобто за допомогою розрахунків норми рентабельності і коефіцієнта рентабельності) інвестиційний проект повинен містити і якісний. Якісний аналіз передбачає опис ймовірного збитку, виділення превентивних заходів і оцінку їх вартості. Одним з найбільш відомих способів якісного аналізу є FMEA-технологія – алгоритм, що застосовується для виявлення експлуатаційних дефектів вироби, який, втім, є цілком відповідним і для оцінки інвестиційних проектів. Блок-схема цього алгоритму виглядає наступним чином:

Як видно, якісний аналіз є значно ширшим, тому що включає в себе розрахунок кількісних показників як підрозділ (етап 2). Однак це не скасовує головної проблеми якісного аналізу – суб’єктивності. Рішення про ступінь небезпеки того чи іншого ризику виноситься виключно методом експертних оцінок тими, хто робить аналіз (етап 4).

Кожен з ризиків оцінюється за кількома показниками:

Значимість (10 – найнебезпечніший, 1 – найбезпечніший).

Вплив (10 – провалить проект, 1 – не виявиться великого значення на результат).

Виникнення (10 – ризик неминучий, 1 – ризик малоймовірний).

Шляхом додавання трьох значень ми отримуємо число ПЧРпр. Це число необхідно порівняти з показником ПЧРгр – лімітом допустимої ступеня ризику, визначеним раніше. Якщо ПЧРпр> ПЧРгр, від реалізації проекту слід відмовитися.

Такий аналіз виключно корисний, адже навіть в тому випадку, якщо проект допускається до реалізації, FMEA-технологія заздалегідь окреслює ряд можливих ризиків, з якими реалізатора проекту належить зіткнутися.

Посилання на основну публікацію