Ринок праці в умовах недосконалої конкуренції

Недосконалоконкурентний ринок праці виникає в результаті монопольної влади однієї зі сторін. З боку попиту джерелом монопольної влади виступає монопсонія, а з боку пропозиції – профспілки.
Монопсонія – один покупець на ринку праці – виникає:
1. Наявність одного містоутворюючого підприємства.
2. В результаті створення спілок підприємців, в рамках яких приймаються угоди про єдину політику в області заробітної плати.
3. В результаті концентрації виробництва, коли фірма стає єдиним наймачем робочої сили.
Монопсонія призводить до того, що ставки заробітної плати встановлюються ще нище, ніж в умовах рівноваги на конкурентному ринку, а зайнятість знижується. При монопсонії граничні витрати завжди більше, ніж ставка заробітної плати, по якій наймається дане кількість праці.
Наймаючи працівників, фірма-монопсоніст вирівнює граничні MRPl з приділами витратами на працю MRCl. Таким чином визначаючи вигідний для себе обсяг праці і ставку заробітної плати. Така рівновага забезпечує максимальну кількість праці на ринку.
Профспілка – організація найманих працівників, яка створюється, щоб представляти інтереси працівників при укладанні контрактів з роботодавцями щодо ставок заробітної плати і умов праці. В економічній теорії профспілки розглядаються як джерело монопольної влади з боку пропозиції праці.
Мета профспілок – підвищити рівень добробуту членів профспілок, як правило: збільшення заробітної плати, поліпшення умов праці. Домагаючись цієї мети, профспілки можуть впливати на ринок праці: скорочувати або розширювати попит, або обмежувати пропозицію.
Виділяють 2 види профспілок:
1. цехів – закритий – об’єднує працівників однієї професії.
2. Галузевий – відкритий – об’єднує працівників галузі в цілому.

Посилання на основну публікацію