Ринкова (капіталістична) модель економіки

Ключовою передумовою капіталізму стала практично повна свобода всіх суб’єктів економічних відносин, де особисті (часом егоїстичні) інтереси вийшли на перше місце.

Основні характеристики ринкової моделі економіки:

  • Сильна приватна власність.
  • Маркетингова система управління, що дає можливість до початку продажів визначити асортимент і якісні характеристики товару.
  • Розвиненість підприємницького сектора.
  • Конкурентна боротьба за ринок.
  • Тісний взаємозв’язок з ринковою системою.
  • Обмежений вплив державного апарату (держава стежить за порядком і втручається лише тоді, коли хто-небудь з учасників порушує встановлені «правила»).

Ринкова система демонструє собою механізм, де всі індивідуальні рішення схильні до гласності і координації. Результат такої політики позначився на широкому розшаруванні всієї економічної влади держави. Тепер вільне підприємництво стало основним фактором фінансово-економічного прогресу. У подібному середовищі звичайний робочий і капіталіст-підприємець почали виступати рівноправними учасниками економічних відносин. Ціною такої широкої автономії стала персональна відповідальність за підсумки роботи, обумовлені в трудовій угоді.

У ринковій системі товаровиробник починає самостійно перерозподіляти наявні ресурси, акцентуючи увагу на виробництві тих товарів, що в даний час користуються попитом, а не на пріоритети державного апарату.

Підприємці зосереджуються на отримання максимального прибутку та раціональне використання всіх наявні ресурсів (інвестиційних, трудових, природних та інших). Паралельно вони починають впроваджувати свої новаторські розробки в обрану сферу діяльності, що призводить до виникнення потужного стимулу для розвитку виробництва і зміцнення приватної власності.

Посилання на основну публікацію